Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
about [2011/07/19 20:09]
enki
about [2017/08/04 06:28]
enleth [Składki:]
Line 19: Line 19:
   * Członkostwo daje dostęp do hackerspace 24/7.   * Członkostwo daje dostęp do hackerspace 24/7.
   * Wszyscy członkowie są równi.   * Wszyscy członkowie są równi.
-  * Wyróżniamy członków założycieli,​ którzy nie mają żadnych przywilejów poza zwiększonym poziomem samozadowolenia. Założyciele to ci którzy przystąpią do hackerspace'​a przed znalezieniem i wynajęciem przestrzeni.+  * Wyróżniamy członków założycieli,​ którzy nie mają żadnych przywilejów poza zwiększonym poziomem samozadowolenia. Założyciele to ci którzy przystąpili do hackerspace'​a przed znalezieniem i wynajęciem przestrzeni.
  
 ===== Składki: ===== ===== Składki: =====
  
 Dwa różne poziomy składek: Dwa różne poziomy składek:
-  * **Starving Hacker**, ​50PLN miesięcznie. Ograniczone do uczniów / studentów (lub specjalnych przypadków). +  * **Starving Hacker**, ​minimalnie 50 PLN miesięcznie. Ograniczone do uczniów / studentów (lub specjalnych przypadków). 
-  * **Fatty Hacker**, ​100PLN ​miesięcznie+  * **Fatty Hacker**, ​minimalnie 100 PLN miesięcznie.
- +
-Zakładamy że potrzebujemy minimalnie 2000PLN na miesiąc. Chcemy zebrać trzykrotność opłat miesięcznych zanim wynajmiemy miejsce.+
  
 +Ostatnio pojawił się nowy poziom:
 +  * **Super-Fatty Hacker**, 150 PLN lub więcej dla bogatych Hackerów, którzy chcą dodatkowo wesprzeć rozwój HS.
 ===== Dodatkowe informacje: ===== ===== Dodatkowe informacje: =====
  
   * Nasza lista [[:​faq|pytań i odpowiedzi]]   * Nasza lista [[:​faq|pytań i odpowiedzi]]
   * Informacje dla osób [[:​jak-dolaczyc|chcących do nas dołączyć]]   * Informacje dla osób [[:​jak-dolaczyc|chcących do nas dołączyć]]
-  * Polskie HOWTO [[http://​sokrates.mimuw.edu.pl/​~sebek/​hacker-howto.html|jak zostać Hackerem]] i oryginalne [[http://​catb.org/​~esr/​faqs/​hacker-howto.html|How To Become A Hacker]]+  * Polskie HOWTO [[https://​web.archive.org/​web/​20060701154700/​http://​sokrates.mimuw.edu.pl:80/​~sebek/​hacker-howto.html|jak zostać Hackerem]] i oryginalne [[http://​catb.org/​~esr/​faqs/​hacker-howto.html|How To Become A Hacker]]
about.txt · Last modified: 2017/08/04 06:28 by enleth