Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
about [2014/04/02 06:57]
127.0.0.1 external edit
about [2017/08/04 06:28]
enleth [Składki:]
Line 29: Line 29:
 Ostatnio pojawił się nowy poziom: Ostatnio pojawił się nowy poziom:
   * **Super-Fatty Hacker**, 150 PLN lub więcej dla bogatych Hackerów, którzy chcą dodatkowo wesprzeć rozwój HS.   * **Super-Fatty Hacker**, 150 PLN lub więcej dla bogatych Hackerów, którzy chcą dodatkowo wesprzeć rozwój HS.
- 
- 
-== Potrzebujemy minimalnie 3000 PLN na miesiąc, żeby opłacić czynsz i rachunki. Dodatkowe fundusze są szczególnie potrzebne do dalszej ekspansji (nowe pomieszczenia),​ a także inwestycje w gadżety promujące, sprzęt i infrastrukturę HS. == 
 ===== Dodatkowe informacje: ===== ===== Dodatkowe informacje: =====
  
   * Nasza lista [[:​faq|pytań i odpowiedzi]]   * Nasza lista [[:​faq|pytań i odpowiedzi]]
   * Informacje dla osób [[:​jak-dolaczyc|chcących do nas dołączyć]]   * Informacje dla osób [[:​jak-dolaczyc|chcących do nas dołączyć]]
-  * Polskie HOWTO [[http://​sokrates.mimuw.edu.pl/​~sebek/​hacker-howto.html|jak zostać Hackerem]] i oryginalne [[http://​catb.org/​~esr/​faqs/​hacker-howto.html|How To Become A Hacker]]+  * Polskie HOWTO [[https://​web.archive.org/​web/​20060701154700/​http://​sokrates.mimuw.edu.pl:80/​~sebek/​hacker-howto.html|jak zostać Hackerem]] i oryginalne [[http://​catb.org/​~esr/​faqs/​hacker-howto.html|How To Become A Hacker]]
about.txt · Last modified: 2017/08/04 06:28 by enleth