Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
about [2013/02/06 11:36]
127.0.0.1 external edit
about [2017/08/04 06:28] (current)
enleth [Składki:]
Line 27: Line 27:
   * **Fatty Hacker**, minimalnie 100 PLN miesięcznie.   * **Fatty Hacker**, minimalnie 100 PLN miesięcznie.
  
-Potrzebujemy minimalnie 3000 PLN na miesiącżeby opłacić czynsz i rachunki. +Ostatnio pojawił się nowy poziom: 
 +  * **Super-Fatty Hacker**, 150 PLN lub więcej dla bogatych Hackerówktórzy chcą dodatkowo wesprzeć rozwój HS.
 ===== Dodatkowe informacje: ===== ===== Dodatkowe informacje: =====
  
   * Nasza lista [[:​faq|pytań i odpowiedzi]]   * Nasza lista [[:​faq|pytań i odpowiedzi]]
   * Informacje dla osób [[:​jak-dolaczyc|chcących do nas dołączyć]]   * Informacje dla osób [[:​jak-dolaczyc|chcących do nas dołączyć]]
-  * Polskie HOWTO [[http://​sokrates.mimuw.edu.pl/​~sebek/​hacker-howto.html|jak zostać Hackerem]] i oryginalne [[http://​catb.org/​~esr/​faqs/​hacker-howto.html|How To Become A Hacker]]+  * Polskie HOWTO [[https://​web.archive.org/​web/​20060701154700/​http://​sokrates.mimuw.edu.pl:80/​~sebek/​hacker-howto.html|jak zostać Hackerem]] i oryginalne [[http://​catb.org/​~esr/​faqs/​hacker-howto.html|How To Become A Hacker]]
about.1360150568.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)