Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
about [2010/12/17 22:24]
ursereg [Cele:]
about [2017/08/04 06:28] (current)
enleth [Składki:]
Line 1: Line 1:
 ====== about ====== ====== about ======
  
-**Hackerspace** to przestrzeń stworzona i utrzymywana przez grupę kreatywnych osób, które łączy fascynacja ogólno pojętym **tworzeniem** ​w duchu kultury hackerskiej. Przestrzeń ​stymuluje rozwój projektów, organizująużyczając potrzebnych narzędzi. Hackerspace nie zna barier, jeśli masz ciekawy pomysł i szukasz ludzi chętnych do współpracy lub po prostu potrzebujesz miejsca i sprzętu ​zapraszamy!+**Hackerspace** to przestrzeń stworzona i utrzymywana przez grupę kreatywnych osób, które łączy fascynacja ogólno pojętym **tworzeniem**. Przestrzeń ​ta ma za zadanie stymulować twórczość - jest ona połączeniem think-tanka,​ parku maszynowego ​biblioteki. Ma za zadanie skrócić dystans dzielący twórcę od osiągnięcia celu. Jest miejscem w którym wszyscy sobie nawzajem pomagamy w realizacji naszych projektów ​indywidualnych,​ wspólnych, customowych,​ komercyjnych ... 
 ===== Cele: ===== ===== Cele: =====
-  ​* Chcemy stworzyć miejsce, w którym ludzie zainteresowani techniką, elektroniką,​ informatyką,​ mechaniką i podobną tematyką (generalnie wszystkim co można nazwać tworzeniem) ​mogą się zbierać aby rozmawiać, wymieniać się pomysłami i rozwiązaniami,​ oraz pracować ​wspólnie ​nad projektami ​które uznają za interesujące.+ 
 +  ​* Chcemy stworzyć miejsce, w którym ludzie zainteresowani techniką, elektroniką,​ informatyką,​ mechaniką, sztuką i pokrewnymi dziedzinami tworzenia ​mogą się zbierać aby rozmawiać, wymieniać się pomysłami i rozwiązaniami,​ oraz pracować nad projektami.
   * Chcemy żeby miejsce to było w **Warszawie**,​ w miejscu zapewniającym optymalny dojazd, zwłaszcza komunikacją publiczną.   * Chcemy żeby miejsce to było w **Warszawie**,​ w miejscu zapewniającym optymalny dojazd, zwłaszcza komunikacją publiczną.
   * Chcemy niezależności,​ dlatego uznajemy że optymalnym źródłem finansowania są obowiązkowe składki. Składki zostaną wykorzystane na finansowanie miejsca oraz, gdy to zostanie zapewnione, na zakup narzędzi.   * Chcemy niezależności,​ dlatego uznajemy że optymalnym źródłem finansowania są obowiązkowe składki. Składki zostaną wykorzystane na finansowanie miejsca oraz, gdy to zostanie zapewnione, na zakup narzędzi.
   * Chcemy żeby miejsce było otwarte na nowych ludzi i nowe pomysły.   * Chcemy żeby miejsce było otwarte na nowych ludzi i nowe pomysły.
   * Chcemy zebrać narzędzia i wiedzę jak się ich używa w miejscu umożliwiającym ich używanie.   * Chcemy zebrać narzędzia i wiedzę jak się ich używa w miejscu umożliwiającym ich używanie.
 +  * Chcemy się rozwijać i poznawać nowe dziedziny wiedzy
   * Chcemy się dobrze bawić.   * Chcemy się dobrze bawić.
  
 ===== Członkowie:​ ===== ===== Członkowie:​ =====
 +
   * Hackerspace składa się z członków.   * Hackerspace składa się z członków.
   * O członkostwie decyduje regularne płacenie składek.   * O członkostwie decyduje regularne płacenie składek.
   * Członkostwo daje dostęp do hackerspace 24/7.   * Członkostwo daje dostęp do hackerspace 24/7.
   * Wszyscy członkowie są równi.   * Wszyscy członkowie są równi.
-  * Wyróżniamy członków założycieli,​ którzy nie mają żadnych przywilejów poza zwiększonym poziomem samozadowolenia. Założyciele to ci którzy przystąpią do hackerspace'​a przed znalezieniem i wynajęciem przestrzeni.+  * Wyróżniamy członków założycieli,​ którzy nie mają żadnych przywilejów poza zwiększonym poziomem samozadowolenia. Założyciele to ci którzy przystąpili do hackerspace'​a przed znalezieniem i wynajęciem przestrzeni.
  
 ===== Składki: ===== ===== Składki: =====
  
 Dwa różne poziomy składek: Dwa różne poziomy składek:
-  * **Starving Hacker**, ​50PLN miesięcznie. Ograniczone do uczniów / studentów (lub specjalnych przypadków). +  * **Starving Hacker**, ​minimalnie 50 PLN miesięcznie. Ograniczone do uczniów / studentów (lub specjalnych przypadków). 
-  * **Fatty Hacker**, ​100PLN ​miesięcznie.+  * **Fatty Hacker**, ​minimalnie 100 PLN miesięcznie.
  
-Zakładamy że potrzebujemy minimalnie 2000PLN na miesiąc. Chcemy zebrać trzykrotność opłat miesięcznych zanim wynajmiemy miejsce.+Ostatnio pojawił się nowy poziom: 
 +  * **Super-Fatty Hacker**, 150 PLN lub więcej dla bogatych Hackerów, którzy chcą dodatkowo wesprzeć rozwój HS. 
 +===== Dodatkowe informacje: =====
  
 +  * Nasza lista [[:​faq|pytań i odpowiedzi]]
 +  * Informacje dla osób [[:​jak-dolaczyc|chcących do nas dołączyć]]
 +  * Polskie HOWTO [[https://​web.archive.org/​web/​20060701154700/​http://​sokrates.mimuw.edu.pl:​80/​~sebek/​hacker-howto.html|jak zostać Hackerem]] i oryginalne [[http://​catb.org/​~esr/​faqs/​hacker-howto.html|How To Become A Hacker]]
about.1292624666.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)