Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
about [2017/05/14 21:19]
mpts Uaktualnienie hiperłącza do hacker-howto.html
about [2017/08/04 06:28] (current)
enleth [Składki:]
Line 29: Line 29:
 Ostatnio pojawił się nowy poziom: Ostatnio pojawił się nowy poziom:
   * **Super-Fatty Hacker**, 150 PLN lub więcej dla bogatych Hackerów, którzy chcą dodatkowo wesprzeć rozwój HS.   * **Super-Fatty Hacker**, 150 PLN lub więcej dla bogatych Hackerów, którzy chcą dodatkowo wesprzeć rozwój HS.
- 
- 
-== Potrzebujemy minimalnie 3000 PLN na miesiąc, żeby opłacić czynsz i rachunki. Dodatkowe fundusze są szczególnie potrzebne do dalszej ekspansji (nowe pomieszczenia),​ a także inwestycje w gadżety promujące, sprzęt i infrastrukturę HS. == 
 ===== Dodatkowe informacje: ===== ===== Dodatkowe informacje: =====
  
about.txt · Last modified: 2017/08/04 06:28 by enleth