Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bofh [2018/12/31 16:24]
nuke [Admini sieci i usług]
bofh [2020/02/12 19:40] (current)
q3k
Line 1: Line 1:
 ====== HSowi BOFHowie ====== ====== HSowi BOFHowie ======
 +
 +<​del>​Bastard Operator From Hell</​del>​ -> **Bardzo Odpowiedzialni Fajni Hackerzy**
 +
 +Osoby które się podjąły wolontariatu dla chwały Hackerspace'​u. Chcesz pomóc? Zobacz czy jest coś do roboty i napisz o tym na listach.
  
 ==== Funkcjonariusze systemu ==== ==== Funkcjonariusze systemu ====
  
-  * robienie zakupów (papier, środki czystości, tabletki do zmywarki): *brak+  * robienie zakupów (papier, środki czystości, tabletki do zmywarki): **TY*
-  * wprowadzenie nowego członka: [[user>enleth]], [[user>​informatic]] +  * wprowadzenie nowego członka: [[user>vuko]] 
-    * założenie konta LDAP (shell, mail, irc, xmpp, wiki): [[user>​enleth]]+    * założenie ​[[infra:​sso|konta]] (shell, mail, irc, xmpp, wiki): ​[[user>​vuko]], ​[[user>​enleth]], [[user>​informatic]]
     * dopisanie karty do zamka: [[user>​enleth]],​ [[user>​informatic]],​ [[user>​vuko]]     * dopisanie karty do zamka: [[user>​enleth]],​ [[user>​informatic]],​ [[user>​vuko]]
-    ​zapisanie do waw-s i waw (waw-proj i waw-ot są opcjonalne):​ [[user>​enleth]] +  ​PR/press
-    * konto na nerdmine (wystarczy się zalogować) +    * Media społecznościowe (facebook): **plz volunteer :(**
-  * Pijar+
-    * Media społecznościowe (fujsbuk, diaspora, twatter, identica, gieplus): [[user>​ritsuko]]+
     * Media tradycyjne: [[user>​rysiek]]     * Media tradycyjne: [[user>​rysiek]]
     * kalendarz https://​owncloud.hackerspace.pl/​index.php/​apps/​calendar/ ​ <​del>​kalendarz:​ hackerspacewaw@gmail.com</​del>​ *brak*     * kalendarz https://​owncloud.hackerspace.pl/​index.php/​apps/​calendar/ ​ <​del>​kalendarz:​ hackerspacewaw@gmail.com</​del>​ *brak*
-    * audio / wideo (kanał HSu na youtube, ​vimeo): *brak* +    * audio / wideo (kanał HSu na youtube, ​streaming): [[user>​informatic]] 
-    * Webmaster: [[user>tomek]], [[user>​informatic]]+    * Webmaster: [[user>q3k]], [[user>​informatic]]
   * Wiki:   * Wiki:
-    * zarządzanie kontentem na wiki: [[user>​enki]],​ [[user>​vuko]] +    * zarządzanie kontentem na wiki: **TY** 
-  * organizacja spotkań (agenda, info, etc.): [[user>​enleth]]+  * organizacja spotkań (agenda, info, etc.): [[members:​services:​lists|waw-sensitive@lists.hackerspace.pl]], kontakt@hackerspace.pl
   * Internetz (NOC, [[https://​bgp.wtf]]):​ [[user>​implr]],​ [[user>​q3k]],​ [[user>​enleth]]   * Internetz (NOC, [[https://​bgp.wtf]]):​ [[user>​implr]],​ [[user>​q3k]],​ [[user>​enleth]]
   * rozliczanie zakupów:   * rozliczanie zakupów:
     * decyzja o zakupie - według statutu zarząd     * decyzja o zakupie - według statutu zarząd
-    * przyjęcie faktury: [[user>​enleth]] +    * przyjęcie faktury: faktury@hackerspace.pl 
-    * przelew: ​[[user>enleth]]+    * przelew: [[user>​enleth]][[user>implr]]
   * Urząd Skarbowy:   * Urząd Skarbowy:
-    * sprawozdania finansowe roczne: ​księgowa+    * sprawozdania finansowe roczne: ​A&M Finanse
   * zarządzanie stowarzyszeniem:​   * zarządzanie stowarzyszeniem:​
     * zliczanie składek i powiadamianie o zaległościach:​ [[projects:​kasownik]] + [[user>​implr]]     * zliczanie składek i powiadamianie o zaległościach:​ [[projects:​kasownik]] + [[user>​implr]]
     * dbanie o finanse (czy nie mamy przypadkiem debetu, czy damy radę zapłacić faktury): [[user>​enleth]],​ [[user>​implr]]     * dbanie o finanse (czy nie mamy przypadkiem debetu, czy damy radę zapłacić faktury): [[user>​enleth]],​ [[user>​implr]]
     * opieka nad deklaracjami:​ [[user>​enleth]]     * opieka nad deklaracjami:​ [[user>​enleth]]
-  * Zbiórka publiczna: +  * Zbiórka publiczna: **nikt :(**
-    ​rozpisanie papierów: ​*brak* +
-    * zarządzanie finansami*brak* +
-    * organizacja pracy zbiórki ​(koszulek pilnować, wydawać, pieniądze przyjąć) - *nie ma*+
  
 ==== Admini sieci i usług ==== ==== Admini sieci i usług ====
Line 38: Line 37:
 Hackerspace ma masę ludzi zajmujących sie utrzymaniem infrastruktury w i poza przestrzenią. Oto oni: Hackerspace ma masę ludzi zajmujących sie utrzymaniem infrastruktury w i poza przestrzenią. Oto oni:
  
-  * [[user>​antoszka]] - [[projects:​boston-packets]], ​LDAP, bot IRC +  * [[user>​antoszka]] - [[infra:machines|boston-packets]], ​[[infra:​sso]], bot IRC 
-  * [[user>​q3k]] - [[projects:boston-packets]], [[projects:zbigniew]], LDAP, sieć wewnętrzna HS, nameserwery, [[projects:serwajlery]] +  * [[user>​q3k]] - [[infra:machines]], [[infra:hscloud]], [[infra:bgpwtf|ISP]] 
-  * <del>[[user>qdot]] - [[projects:boston-packets]], sieć wewnętrzna HS, [[projects:​itanic]]</​del>​ +  * [[user>implr]] - [[infra:bgpwtf|ISP]] 
-  * [[user>tomek|tkd]] - [[projects:boston-packets]], [[projects:zbigniew]], LDAP, [[projects:​checkinator]],​ nameserwery,​ [[projects:​serwajlery]] +  * [[user>enleth]] - [[infra:machines]], [[infra:sso]] 
-  * [[user>viq]] - [[projects:boston-packets]], LDAP +  * [[user>informatic]] - [[infra:sso]], [[infra:​machines]], zamek, ​[[projects:spejsiot]], [[members:services:​checkinator]], [[infra:tools:​vending]] 
-  * [[user>​enleth]] [[projects:boston-packets]], LDAP, zamek +  * [[user>​vuko]] [[infra:sso]], zamek
-  * [[user>​informatic]] - [[projects:boston-packets]], zamek, sieć wewnętrzna HS, [[projects:spejsiot]][[projects:​checkinator]][[projects:vending]], LDAP+
  
-Osoby oznaczone **LDAP** mogą założyć Ci konto na LDAPie, jeśli jesteś członkiem i chcesz mieć pełen dostęp do naszych ​[[services|usług]].+Osoby oznaczone **[[infra:​sso]]** mogą założyć Ci konto hackerspace'​owe, jeśli jesteś członkiem i chcesz mieć pełen dostęp do naszych usług.
  
-Dla świeżych i wannabe BOFH mamy [[services:​mgmt|stronę z informacjami]] o tym jak wykonywać niektóre czynności administracyjne, a także projekty [[projects:​hack-net|opisujące sieć]] i [[projects:​artofops|spotkania]] na których rozmawiamy o różnych narzędziach do zarządzania infrastrukturą. Jeśli masz jakieś pytania 'jak coś się ustawia'​ i chcesz dostać albo masz już odpowiednie uprawnienia - [[https://​webchat.hackerspace.pl/​|śmiało]] ​pytaj.+Dla świeżych i wannabe BOFH mamy [[services:​mgmt|stronę z informacjami]] o tym jak wykonywać niektóre czynności administracyjne. Jeśli masz jakieś pytania 'jak coś się ustawia'​ i chcesz dostać albo masz już odpowiednie uprawnienia - pytaj na IRCu.
bofh.1546273457.txt.gz · Last modified: 2018/12/31 16:24 by nuke