Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bofh [2020/02/12 19:39]
q3k
bofh [2020/02/12 19:40] (current)
q3k
Line 1: Line 1:
 ====== HSowi BOFHowie ====== ====== HSowi BOFHowie ======
 +
 +<​del>​Bastard Operator From Hell</​del>​ -> **Bardzo Odpowiedzialni Fajni Hackerzy**
  
 Osoby które się podjąły wolontariatu dla chwały Hackerspace'​u. Chcesz pomóc? Zobacz czy jest coś do roboty i napisz o tym na listach. Osoby które się podjąły wolontariatu dla chwały Hackerspace'​u. Chcesz pomóc? Zobacz czy jest coś do roboty i napisz o tym na listach.
bofh.txt · Last modified: 2020/02/12 19:40 by q3k