Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
czytnik_qr [2019/01/10 14:47]
drozdziak1 removed
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Czytnik kodów spejstorowych ====== 
-Czytnik QR-code'​ów ma za zadanie ułątwić obcowanie z inwentarzem,​ m.in. ułątwiając odkładanie rzeczy na miejsce - po zeskanowaniu przedmiotu wskaże jego nazwę i miejsce przechowywania;​ z pomocą przyczepionego ESP z wyświetlaczem robi lookup ajtemów po WiFi. 
-{{:​img_20190110_141015.jpg?​200|}} 
-{{:​img_20190110_141018.jpg?​200|}} 
-{{:​img_20190110_141028.jpg?​200|}} 
-{{:​img_20190110_141042.jpg?​200|}} 
-{{:​img_20190110_153501.jpg?​200|}} 
- 
-===== Workflow ===== 
-  - Skanujesz kod 
-  - Wyświetlacz pokazuje Ci co zeskanowałeś i gdzie to odłożyć 
-  - ???? 
-  - Profit™ 
- 
-===== Done ===== 
-  * Czytnik ma podpiętego ESP, który po RS232 umie wyciągnąć wszystkie potrzebne informacje z boarda czytnika 
-  * Jest zaciśnięty kabelek zasilający Tomiya na RJ-45 (zdjęcie) 
- 
-===== TODO ===== 
-  * Sprawdzić, czy soft na ESP przyczepionym do czytnika się do czegokolwiek nadaje 
-  * Cywilizowane zasilanie, najlepiej bateryjne 
-  * Napisać od nowa/​odpicować kawałek kodu, który ogarnie lookup przedmiotów 
- 
-===== Pozostałe informacje ===== 
-==== Zasilanie ==== 
-5v DC, gniazdo RJ45, pinout na zdjęciu