Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
faq [2017/02/06 20:32]
vuko zmiana numerów kont
faq [2017/05/22 20:57]
mpts fix a broken link to the jargon file
Line 8: Line 8:
   * http://​www.ap.krakow.pl/​~raj/​hacker-howto.html   * http://​www.ap.krakow.pl/​~raj/​hacker-howto.html
   * http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Haker_%28slang_komputerowy%29   * http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Haker_%28slang_komputerowy%29
-  * http://linux.rz.ruhr-uni-bochum.de/​jargon/​html/​index.html+  * http://www.catb.org/​jargon/​html/​index.html
  
 Można w uproszczeniu powiedzieć,​ że kultura hackerska opiera się na kilku zasadach i postawach uznawanych za ważne przez każdego hakera: Można w uproszczeniu powiedzieć,​ że kultura hackerska opiera się na kilku zasadach i postawach uznawanych za ważne przez każdego hakera:
faq.txt · Last modified: 2017/10/24 17:31 by mpts