Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
faq [2017/02/06 20:32]
vuko zmiana numerów kont
faq [2017/10/24 17:31]
mpts [faq] mini poprawki
Line 1: Line 1:
-====== ​faq ======+====== ​FAQ ======
  
-**Czym właściwie jest "​kultura hackerska"​ ?+**Czym właściwie jest "​kultura hackerska"?​
 ** **
  
Line 8: Line 8:
   * http://​www.ap.krakow.pl/​~raj/​hacker-howto.html   * http://​www.ap.krakow.pl/​~raj/​hacker-howto.html
   * http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Haker_%28slang_komputerowy%29   * http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Haker_%28slang_komputerowy%29
-  * http://linux.rz.ruhr-uni-bochum.de/​jargon/​html/​index.html+  * http://www.catb.org/​jargon/​html/​index.html
  
 Można w uproszczeniu powiedzieć,​ że kultura hackerska opiera się na kilku zasadach i postawach uznawanych za ważne przez każdego hakera: Można w uproszczeniu powiedzieć,​ że kultura hackerska opiera się na kilku zasadach i postawach uznawanych za ważne przez każdego hakera:
Line 18: Line 18:
   - Dziel się wiedzą, gdyż kreatywność jest cenna i nie może być marnowana.   - Dziel się wiedzą, gdyż kreatywność jest cenna i nie może być marnowana.
  
-Jeżeli są ci one bliskie, zapraszamy do nas !+Jeżeli są Ci one bliskie, zapraszamy do nas!
  
 ---- ----
faq.txt · Last modified: 2017/10/24 17:31 by mpts