Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
faq [2017/05/22 20:57]
mpts fix a broken link to the jargon file
faq [2017/10/24 17:31] (current)
mpts [faq] mini poprawki
Line 1: Line 1:
-====== ​faq ======+====== ​FAQ ======
  
-**Czym właściwie jest "​kultura hackerska"​ ?+**Czym właściwie jest "​kultura hackerska"?​
 ** **
  
Line 18: Line 18:
   - Dziel się wiedzą, gdyż kreatywność jest cenna i nie może być marnowana.   - Dziel się wiedzą, gdyż kreatywność jest cenna i nie może być marnowana.
  
-Jeżeli są ci one bliskie, zapraszamy do nas !+Jeżeli są Ci one bliskie, zapraszamy do nas!
  
 ---- ----
faq.txt · Last modified: 2017/10/24 17:31 by mpts