Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
finanse [2017/12/20 14:30]
enleth
finanse [2018/02/03 13:56] (current)
vuko cośtam cośtam XXI wiek
Line 7: Line 7:
  
 ^ Numer konta                ^ Cel                                      ^ Nazwa odbiorcy ^ Format opisu przelewu ^ Przykładowy opis przelewu ^  ^ Numer konta                ^ Cel                                      ^ Nazwa odbiorcy ^ Format opisu przelewu ^ Przykładowy opis przelewu ^ 
-| 48 1950 0001 2006 0006 4889 0002 | Składki członkowskie ​                    | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - <typ> - składka ​| enki - fatty - składka ​|+| 48 1950 0001 2006 0006 4889 0002 | Składki członkowskie ​                    | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - <typ> - skladka ​| enki - fatty - skladka ​|
 | 21 1950 0001 2006 0006 4889 0003 | Darowizny i składki celowe **w EUR** | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - darowizna - <​projekt>​ | ENKI-DAROWIZNA-PLYTA WARSZTATOWA DO POKOJU #2 | | 21 1950 0001 2006 0006 4889 0003 | Darowizny i składki celowe **w EUR** | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - darowizna - <​projekt>​ | ENKI-DAROWIZNA-PLYTA WARSZTATOWA DO POKOJU #2 |
 | 91 1950 0001 2006 0006 4889 0004 | Darowizny i składki celowe w PLN | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - darowizna - <​projekt>​ | ENKI-DAROWIZNA-PLYTA WARSZTATOWA DO POKOJU #2 | | 91 1950 0001 2006 0006 4889 0004 | Darowizny i składki celowe w PLN | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - darowizna - <​projekt>​ | ENKI-DAROWIZNA-PLYTA WARSZTATOWA DO POKOJU #2 |
Line 64: Line 64:
  
 A: Nie bezpośrednio,​ ale wiemy z doświadczenia,​ że płatności przez [[bramka do przelewów|bramki do przelewów BTC->​PLN]] działają i niektórzy członkowie korzystają z nich do opłacania składek. A: Nie bezpośrednio,​ ale wiemy z doświadczenia,​ że płatności przez [[bramka do przelewów|bramki do przelewów BTC->​PLN]] działają i niektórzy członkowie korzystają z nich do opłacania składek.
 +
  
finanse.txt · Last modified: 2018/02/03 13:56 by vuko