Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
finanse [2018/02/03 13:56]
vuko cośtam cośtam XXI wiek
finanse [2020/03/26 21:07] (current)
woju tabela: konto na składki poniżej darowizn
Line 1: Line 1:
 ==== Finanse Hackerspace ==== ==== Finanse Hackerspace ====
  
-=== Konta bankowe ===+Oficjalna lista kont Stowarzyszenia,​ metody płatności,​ itp.
  
 +==== Szybka piłka: Darowizny COVID-19 ====
  
-Hackerspace posiada kilka kont służących do wpłat składek i darowizn oraz płatności za rzeczy kupione/​zamówione od HS.+Darowizny związane z budową [[projects:​covid-19|akcesoriów ochrony osobistej przeciw pandemii COVID-19]] przelewamy na konto **Darowiznowe**. Czyli, pełne dane do przelewu: 
 + 
 +  IBAN (PLN): PL 91 1950 0001 2006 0006 4889 0004 
 +  IBAN (EUR): PL 21 1950 0001 2006 0006 4889 0003 
 +  Tytuł przelewu: darowizna - COVID19 
 +  Adres: Stowarzyszenie Warszawski Hackerspace,​ ulWolność 2A, 01-018 Warszawa 
 +   
 + 
 +=== Konta bankowe === 
 + 
 +Pełna lista kont:
  
 ^ Numer konta                ^ Cel                                      ^ Nazwa odbiorcy ^ Format opisu przelewu ^ Przykładowy opis przelewu ^  ^ Numer konta                ^ Cel                                      ^ Nazwa odbiorcy ^ Format opisu przelewu ^ Przykładowy opis przelewu ^ 
-48 1950 0001 2006 0006 4889 0002 Składki ​członkowskie ​                    | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - <typ- skladka ​enki fatty skladka ​+21 1950 0001 2006 0006 4889 0003 **Darowizny** i składki ​celowe **w EUR** | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick> ​- darowizna ​- <projekt> | ENKI-DAROWIZNA-PLYTA WARSZTATOWA DO POKOJU #2 
-21 1950 0001 2006 0006 4889 0003 | Darowizny i składki celowe **w EUR** | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - darowizna - <​projekt>​ | ENKI-DAROWIZNA-PLYTA WARSZTATOWA DO POKOJU #2 | +91 1950 0001 2006 0006 4889 0004 **Darowizny** i składki celowe ​**PLN** | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - darowizna - <​projekt>​ | ENKI-DAROWIZNA-PLYTA WARSZTATOWA DO POKOJU #2 | 
-91 1950 0001 2006 0006 4889 0004 Darowizny i składki ​celowe w PLN | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick> ​- darowizna ​- <projekt> | ENKI-DAROWIZNA-PLYTA WARSZTATOWA DO POKOJU #2 +48 1950 0001 2006 0006 4889 0002 **Składki** członkowskie ​                    | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - <typ- skladka ​enki fatty skladka ​
-| 64 1950 0001 2006 0006 4889 0005 | Płatności za rzeczy sprzedawane przez HS (kubki, koszulki, hosting, produkcja prototypów,​ itp.) | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | //n/a, opis zamówienia lub numer faktury wystawionej przez HS// | ENKI-KOSZULKA L 2SZT |+| 64 1950 0001 2006 0006 4889 0005 | **Płatności** za rzeczy ​**sprzedawane** przez HS (kubki, koszulki, hosting, produkcja prototypów,​ itp.) | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | //n/a, opis zamówienia lub numer faktury wystawionej przez HS// | ENKI-KOSZULKA L 2SZT |
  
-Możliwe wartości <typ> to:  
-   - {{:​metal_slug_inflado_camina.gif|}}**fatty**,​ minimalnie 100 PLN miesięcznie 
-   - {{:​fio_19.gif|}}**starving**,​ minimalnie 50PLN miesięcznie. Ograniczone do uczniów / studentów (lub specjalnych przypadków). 
  
-== Tytuł płatności za składki ==+=== Dane do przelewu === 
 + 
 +  Stowarzyszenie Warszawski Hackerspace 
 +  ul. Wolnosc 2A 
 +  01-018 Warszawa 
 +   
 +Format tytułu przelewu w zależności od celu (darowizna / składka / opłata), opisany poniżej. 
 + 
 +=== Tytuł płatności za składki ​członkowskie ===
  
 Płatność comiesięczna powinno pasować pod następujący regexp: Płatność comiesięczna powinno pasować pod następujący regexp:
Line 22: Line 38:
   ^([a-z0-9\-_\.]+) *\- *(fatty|starving) *\- *skladka$   ^([a-z0-9\-_\.]+) *\- *(fatty|starving) *\- *skladka$
   ​   ​
-Gdzie pierwsza grupa to nick a druga typ (czyli npq3k - fatty - skladka). Płatność ta będzie traktowana jako pokrycie składki na jeden miesiąc. Pokrywany jest ostatni niezapłacony miesiąc, lub, jeżeli poprzedniej płatności nie było, pierwszy miesiąc uczestnictwa w stowarzyszeniu.+Lub, ujmując prościej, pod szablon: 
 + 
 +  <nick> - <typ> - skladka 
 +   
 +Gdzie <​nick>​ to nazwa Twojego [[infra:​sso|konta użytkownika]] ​(część przed @hackerspace.pl). 
 + 
 +Możliwe wartości <typ> to:  
 +   {{:​metal_slug_inflado_camina.gif|}}**fatty**, minimalnie 100 PLN miesięcznie 
 +   {{:​fio_19.gif|}}**starving**,​ minimalnie 50PLN miesięcznie. Ograniczone do uczniów / studentów (lub specjalnych przypadków). 
 +   
 +Płatność ta będzie traktowana jako pokrycie składki na jeden miesiąc. Pokrywany jest ostatni niezapłacony miesiąc, lub, jeżeli poprzedniej płatności nie było, pierwszy miesiąc uczestnictwa w stowarzyszeniu.
  
 W przypadku dokonywania płatności za parę miesięcy (np. ileś składek do przodu/​tyłu) tytuł płatności jest dowolna, byleby mechanizm białkowy był w stanie po tytule stwierdzić,​ które miesiące składka pokrywa. W przypadku dokonywania płatności za parę miesięcy (np. ileś składek do przodu/​tyłu) tytuł płatności jest dowolna, byleby mechanizm białkowy był w stanie po tytule stwierdzić,​ które miesiące składka pokrywa.
  
-== Stałe składki i darowizny celowe ==+=== Tytuł płatności za darowizny celowe ​===
  
-Poniżej lista przykładowych celów, na które można przeznaczyć dodatkowe składki jeśli pieniądze nam wypalaję dziurę w kieszeni:+Tytuły przelewów darowiznowych powinny mieć format:
  
 +   <​nick>​ - darowizna - <cel>
 +
 +Lub, jeśli nie jesteś Członkiem Stowarzyszenia:​
 +
 +   ​darowizna - <cel>
 +
 +Poniżej lista przykładowych celów, na które można przeznaczyć pieniądze jeśli wypalają nam dziurę w kieszeni:
 +
 +  * **dzialalnosc statutowa** - wszystkie cele statutowe Stowarzyszenia
   * **network** - infrastruktura sieciowa (naprawa, utrzymanie, rozwijanie)   * **network** - infrastruktura sieciowa (naprawa, utrzymanie, rozwijanie)
   * **tools** - narzędzia (wymiana uszkodzonych,​ kupno nowych)   * **tools** - narzędzia (wymiana uszkodzonych,​ kupno nowych)
   * **materials** - materiały zużywające się (np. listwy drewnianie i metalowe, cyna do lutowania...)   * **materials** - materiały zużywające się (np. listwy drewnianie i metalowe, cyna do lutowania...)
 +  * **covid19** - materiały używane na produkcję [[projects:​covid-19|akcesoriów ochrony osobistej]] przeciw pandemii COVID-19
   * //...//   * //...//
  
-=== FAQ finansowe ​===+=== Tytuły przelewu za płatności === 
 + 
 +Jeśli opłacasz jakiś produkt/​usługę komercyjną Stowarzyszenia (koszulki, hosting, itp.), podaj w tytule przelewu numer rachunku albo faktury. 
 + 
 +==== FAQ ====
  
 **Q: Czy mogę przekazywać darowizny na rzecz Hackerspace?​** **Q: Czy mogę przekazywać darowizny na rzecz Hackerspace?​**
finanse.1517666170.txt.gz · Last modified: 2018/02/03 13:56 by vuko