Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
finanse [2020/03/26 11:46]
q3k
finanse [2020/03/26 21:07] (current)
woju tabela: konto na składki poniżej darowizn
Line 18: Line 18:
  
 ^ Numer konta                ^ Cel                                      ^ Nazwa odbiorcy ^ Format opisu przelewu ^ Przykładowy opis przelewu ^  ^ Numer konta                ^ Cel                                      ^ Nazwa odbiorcy ^ Format opisu przelewu ^ Przykładowy opis przelewu ^ 
-| 48 1950 0001 2006 0006 4889 0002 | **Składki** członkowskie ​                    | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - <typ> - skladka | enki - fatty - skladka | 
 | 21 1950 0001 2006 0006 4889 0003 | **Darowizny** i składki celowe **w EUR** | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - darowizna - <​projekt>​ | ENKI-DAROWIZNA-PLYTA WARSZTATOWA DO POKOJU #2 | | 21 1950 0001 2006 0006 4889 0003 | **Darowizny** i składki celowe **w EUR** | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - darowizna - <​projekt>​ | ENKI-DAROWIZNA-PLYTA WARSZTATOWA DO POKOJU #2 |
 | 91 1950 0001 2006 0006 4889 0004 | **Darowizny** i składki celowe w **PLN** | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - darowizna - <​projekt>​ | ENKI-DAROWIZNA-PLYTA WARSZTATOWA DO POKOJU #2 | | 91 1950 0001 2006 0006 4889 0004 | **Darowizny** i składki celowe w **PLN** | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - darowizna - <​projekt>​ | ENKI-DAROWIZNA-PLYTA WARSZTATOWA DO POKOJU #2 |
 +| 48 1950 0001 2006 0006 4889 0002 | **Składki** członkowskie ​                    | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | <​nick>​ - <typ> - skladka | enki - fatty - skladka |
 | 64 1950 0001 2006 0006 4889 0005 | **Płatności** za rzeczy **sprzedawane** przez HS (kubki, koszulki, hosting, produkcja prototypów,​ itp.) | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | //n/a, opis zamówienia lub numer faktury wystawionej przez HS// | ENKI-KOSZULKA L 2SZT | | 64 1950 0001 2006 0006 4889 0005 | **Płatności** za rzeczy **sprzedawane** przez HS (kubki, koszulki, hosting, produkcja prototypów,​ itp.) | STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI HACKERSPACE | //n/a, opis zamówienia lub numer faktury wystawionej przez HS// | ENKI-KOSZULKA L 2SZT |
  
finanse.txt · Last modified: 2020/03/26 21:07 by woju