Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
freemasonry [2019/03/11 15:01]
q3k
freemasonry [2020/02/12 20:05]
mike aktualizacja po Walnym 2019
Line 6: Line 6:
   * [[people:​implr:​start]] - skarbnik   * [[people:​implr:​start]] - skarbnik
   * [[people:​ar:​start]] - sekretarz   * [[people:​ar:​start]] - sekretarz
-  * [[people:vuko:start]] - członek+  * [[people:enki:start]] - członek
   * [[people:​informatic:​start]] - członek   * [[people:​informatic:​start]] - członek
-  * [[people:lquawl:start]] - członek+  * [[people:dfgg:start]] - członek
  
 Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl. Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl.
Line 14: Line 14:
 Członkami komisji rewizyjnej są: Członkami komisji rewizyjnej są:
  
-  * [[people:enki:start]] +  * [[people:chaota:start]] 
-  * [[people:xirdal:start]]+  * [[people:cfk:start]]
   * [[people:​piorek:​start]]   * [[people:​piorek:​start]]
-  * [[people:nuke:start]]+  * [[people:drozdziak1:start]]
  
 Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl. Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl.
Line 23: Line 23:
 ==== Dane stowarzyszenia do faktur ==== ==== Dane stowarzyszenia do faktur ====
  
-Stowarzyszenie "​Warszawski Hackerspace"​+Faktury wysyłamy na faktury at hackerspace kropka pe el.
  
 <​code>​ <​code>​
 +Stowarzyszenie "​Warszawski Hackerspace"​
 ul. Wolność 2A ul. Wolność 2A
 01-018 Warszawa ​ 01-018 Warszawa ​
freemasonry.txt · Last modified: 2020/03/27 11:52 by qrde