User Tools

Site Tools


freemasonry

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
freemasonry [2019/09/24 12:41]
q3k [Dane stowarzyszenia do faktur]
freemasonry [2020/03/27 11:52]
qrde [Dane stowarzyszenia do faktur]
Line 6: Line 6:
   * [[people:implr:start]] - skarbnik   * [[people:implr:start]] - skarbnik
   * [[people:ar:start]] - sekretarz   * [[people:ar:start]] - sekretarz
-  * [[people:vuko:start]] - członek+  * [[people:enki:start]] - członek
   * [[people:informatic:start]] - członek   * [[people:informatic:start]] - członek
-  * [[people:lquawl:start]] - członek+  * [[people:dfgg:start]] - członek
  
 Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl. Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl.
Line 14: Line 14:
 Członkami komisji rewizyjnej są: Członkami komisji rewizyjnej są:
  
-  * [[people:enki:start]] +  * [[people:chaota:start]] 
-  * [[people:xirdal:start]]+  * [[people:cfk:start]]
   * [[people:piorek:start]]   * [[people:piorek:start]]
-  * [[people:nuke:start]]+  * [[people:drozdziak1:start]]
  
 Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl. Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl.
Line 30: Line 30:
 01-018 Warszawa  01-018 Warszawa 
 NIP: 5252540655 NIP: 5252540655
 +
 +KRS: 0000424347
 +REGON: 146180894
 </code> </code>
  
freemasonry.txt · Last modified: 2021/07/27 20:11 by ar