User Tools

Site Tools


freemasonry

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
freemasonry [2020/03/27 11:52]
qrde [Dane stowarzyszenia do faktur]
freemasonry [2021/07/27 20:11]
ar
Line 3: Line 3:
 Członkami zarzadu stowarzyszenia //Warszawski Hackerspace// oraz osobami odpowiedzialnymi za wszelkie oficjalne pierdoły są: Członkami zarzadu stowarzyszenia //Warszawski Hackerspace// oraz osobami odpowiedzialnymi za wszelkie oficjalne pierdoły są:
  
-  * [[people:enleth:start]] - prezes +  * [[people:enleth:start]] 
-  * [[people:implr:start]] - skarbnik +  * [[people:ar:start]] 
-  * [[people:ar:start]] - sekretarz +  * [[people:informatic:start]] 
-  * [[people:enki:start]] - członek +  * [[people:dfgg:start]] 
-  * [[people:informatic:start]] - członek +  * [[people:vuko:start]] 
-  * [[people:dfgg:start]] - członek+  * [[people:radex:start]] 
 +  * [[people:drozdziak1:start]]
  
 Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl. Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl.
Line 14: Line 15:
 Członkami komisji rewizyjnej są: Członkami komisji rewizyjnej są:
  
-  * [[people:chaota:start]] 
   * [[people:cfk:start]]   * [[people:cfk:start]]
   * [[people:piorek:start]]   * [[people:piorek:start]]
-  * [[people:drozdziak1:start]]+  * [[people:kosa:start]]
  
 Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl. Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl.
freemasonry.txt · Last modified: 2021/07/27 20:11 by ar