User Tools

Site Tools


freemasonry

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
freemasonry [2020/02/12 20:05]
mike aktualizacja po Walnym 2019
freemasonry [2021/07/27 20:11] (current)
ar
Line 3: Line 3:
 Członkami zarzadu stowarzyszenia //Warszawski Hackerspace// oraz osobami odpowiedzialnymi za wszelkie oficjalne pierdoły są: Członkami zarzadu stowarzyszenia //Warszawski Hackerspace// oraz osobami odpowiedzialnymi za wszelkie oficjalne pierdoły są:
  
-  * [[people:enleth:start]] - prezes +  * [[people:enleth:start]] 
-  * [[people:implr:start]] - skarbnik +  * [[people:ar:start]] 
-  * [[people:ar:start]] - sekretarz +  * [[people:informatic:start]] 
-  * [[people:enki:start]] - członek +  * [[people:dfgg:start]] 
-  * [[people:informatic:start]] - członek +  * [[people:vuko:start]] 
-  * [[people:dfgg:start]] - członek+  * [[people:radex:start]] 
 +  * [[people:drozdziak1:start]]
  
 Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl. Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl.
Line 14: Line 15:
 Członkami komisji rewizyjnej są: Członkami komisji rewizyjnej są:
  
-  * [[people:chaota:start]] 
   * [[people:cfk:start]]   * [[people:cfk:start]]
   * [[people:piorek:start]]   * [[people:piorek:start]]
-  * [[people:drozdziak1:start]]+  * [[people:kosa:start]]
  
 Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl. Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl.
Line 30: Line 30:
 01-018 Warszawa  01-018 Warszawa 
 NIP: 5252540655 NIP: 5252540655
 +
 +KRS: 0000424347
 +REGON: 146180894
 </code> </code>
  
freemasonry.1581537941.txt.gz · Last modified: 2020/02/12 20:05 by mike