Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
freemasonry [2012/09/20 14:31]
enki
freemasonry [2020/03/27 11:52] (current)
qrde [Dane stowarzyszenia do faktur]
Line 3: Line 3:
 Członkami zarzadu stowarzyszenia //​Warszawski Hackerspace//​ oraz osobami odpowiedzialnymi za wszelkie oficjalne pierdoły są: Członkami zarzadu stowarzyszenia //​Warszawski Hackerspace//​ oraz osobami odpowiedzialnymi za wszelkie oficjalne pierdoły są:
  
-  * [[people:xirdal:start]] - prezes +  * [[people:enleth:start]] - prezes 
-  * [[people:jakacki:start]] - skryba +  * [[people:implr:start]] - skarbnik 
-  * [[people:q3k:start]] - skarbnik+  * [[people:ar:start]] - sekretarz 
 +  * [[people:​enki:​start]] - członek 
 +  * [[people:​informatic:​start]] - członek 
 +  * [[people:​dfgg:​start]] - członek 
 + 
 +Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl.
  
 Członkami komisji rewizyjnej są: Członkami komisji rewizyjnej są:
  
-  * [[people:enki:start]] +  * [[people:chaota:start]] 
-  * [[people:qdot:start]] +  * [[people:cfk:start]] 
-  * [[people:seb:start]]+  * [[people:piorek:start]] 
 +  * [[people:​drozdziak1:​start]] 
 + 
 +Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl. 
 + 
 +==== Dane stowarzyszenia do faktur ==== 
 + 
 +Faktury wysyłamy na faktury at hackerspace kropka pe el. 
 + 
 +<​code>​ 
 +Stowarzyszenie "​Warszawski Hackerspace"​ 
 +ul. Wolność 2A 
 +01-018 Warszawa  
 +NIP: 5252540655 
 + 
 +KRS: 0000424347 
 +REGON: 146180894 
 +</​code>​ 
 + 
 + 
 +==== Deklaracja członkowska ==== 
 +{{::​hswaw-deklaracja-czlonkowska-2016.pdf|}} 
 + 
 +==== Statut ==== 
 +[[https://​hackerspace.pl/​~enleth/​statut_warszawski_hackerspace-v1.3.pdf|Wersja 1.3 z 2017-01-10]]
freemasonry.1348151469.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)