Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
freemasonry [2012/12/14 14:53]
enki
freemasonry [2020/03/27 11:52] (current)
qrde [Dane stowarzyszenia do faktur]
Line 3: Line 3:
 Członkami zarzadu stowarzyszenia //​Warszawski Hackerspace//​ oraz osobami odpowiedzialnymi za wszelkie oficjalne pierdoły są: Członkami zarzadu stowarzyszenia //​Warszawski Hackerspace//​ oraz osobami odpowiedzialnymi za wszelkie oficjalne pierdoły są:
  
-  * [[people:xirdal:start]] - prezes +  * [[people:enleth:start]] - prezes 
-  * [[people:jakacki:start]] - skryba +  * [[people:implr:start]] - skarbnik 
-  * [[people:q3k:start]] - skarbnik+  * [[people:ar:start]] - sekretarz 
 +  * [[people:​enki:​start]] - członek 
 +  * [[people:​informatic:​start]] - członek 
 +  * [[people:​dfgg:​start]] - członek 
 + 
 +Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl.
  
 Członkami komisji rewizyjnej są: Członkami komisji rewizyjnej są:
  
-  * [[people:enki:start]] +  * [[people:chaota:start]] 
-  * [[people:qdot:start]] +  * [[people:cfk:start]] 
-  * [[people:seb:start]]+  * [[people:piorek:​start]] 
 +  * [[people:​drozdziak1:start]]
  
 +Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl.
  
 ==== Dane stowarzyszenia do faktur ==== ==== Dane stowarzyszenia do faktur ====
  
 +Faktury wysyłamy na faktury at hackerspace kropka pe el.
  
 +<​code>​
 Stowarzyszenie "​Warszawski Hackerspace"​ Stowarzyszenie "​Warszawski Hackerspace"​
 +ul. Wolność 2A
 +01-018 Warszawa ​
 +NIP: 5252540655
  
-ul. Długa 44/50+KRS: 0000424347 
 +REGON: 146180894 
 +</code>
  
-00-241 Warszawa 
  
-NIP5252540655+==== Deklaracja członkowska ==== 
 +{{::​hswaw-deklaracja-czlonkowska-2016.pdf|}}
  
 +==== Statut ====
 +[[https://​hackerspace.pl/​~enleth/​statut_warszawski_hackerspace-v1.3.pdf|Wersja 1.3 z 2017-01-10]]
freemasonry.1355496791.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)