Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
freemasonry [2016/08/03 21:54]
enki [Dane stowarzyszenia do faktur]
freemasonry [2020/03/27 11:52] (current)
qrde [Dane stowarzyszenia do faktur]
Line 4: Line 4:
  
   * [[people:​enleth:​start]] - prezes   * [[people:​enleth:​start]] - prezes
-  * [[people:dlnx:start]] - skarbnik +  * [[people:implr:start]] - skarbnik 
-  * [[people:​ar:​start]] - skryba +  * [[people:​ar:​start]] - sekretarz 
-  * [[people:xirdal:start]] - członek +  * [[people:enki:start]] - członek 
-  * [[people:implr:start]] - członek +  * [[people:informatic:start]] - członek 
-  * [[people:ezechiel:start]] - członek+  * [[people:dfgg:start]] - członek 
 + 
 +Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl.
  
 Członkami komisji rewizyjnej są: Członkami komisji rewizyjnej są:
  
-  * [[people:enki:start]] +  * [[people:chaota:start]] 
-  * [[people:diabelko:start]]+  * [[people:cfk:start]]
   * [[people:​piorek:​start]]   * [[people:​piorek:​start]]
-  * [[people:attero:start]] +  * [[people:drozdziak1:start]] 
-  * [[people:​czesiek:​start]]+ 
 +Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl.
  
 ==== Dane stowarzyszenia do faktur ==== ==== Dane stowarzyszenia do faktur ====
  
-Stowarzyszenie "​Warszawski Hackerspace"​ +Faktury wysyłamy na faktury at hackerspace kropka pe el.
- +
-ulGrzybowska 85C +
- +
-00-844 Warszawa+
  
 +<​code>​
 +Stowarzyszenie "​Warszawski Hackerspace"​
 +ul. Wolność 2A
 +01-018 Warszawa ​
 NIP: 5252540655 NIP: 5252540655
 +
 +KRS: 0000424347
 +REGON: 146180894
 +</​code>​
  
  
 ==== Deklaracja członkowska ==== ==== Deklaracja członkowska ====
-{{:czlonek_zwyczajny_v1.0.pdf|}}+{{::​hswaw-deklaracja-czlonkowska-2016.pdf|}} 
 + 
 +==== Statut ==== 
 +[[https://​hackerspace.pl/​~enleth/​statut_warszawski_hackerspace-v1.3.pdf|Wersja 1.3 z 2017-01-10]]
freemasonry.1470261242.txt.gz · Last modified: 2016/08/03 21:54 by enki