Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
freemasonry [2017/11/27 10:33]
ar [Masoneria] Aktualizacja zarządu
freemasonry [2020/03/27 11:52] (current)
qrde [Dane stowarzyszenia do faktur]
Line 6: Line 6:
   * [[people:​implr:​start]] - skarbnik   * [[people:​implr:​start]] - skarbnik
   * [[people:​ar:​start]] - sekretarz   * [[people:​ar:​start]] - sekretarz
-  * [[people:vuko:start]] - członek+  * [[people:enki:start]] - członek
   * [[people:​informatic:​start]] - członek   * [[people:​informatic:​start]] - członek
-  * [[people:lquawl:start]] - członek+  * [[people:dfgg:start]] - członek 
 + 
 +Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl.
  
 Członkami komisji rewizyjnej są: Członkami komisji rewizyjnej są:
  
-  * [[people:enki:start]] +  * [[people:chaota:start]] 
-  * [[people:diabelko:start]]+  * [[people:cfk:start]]
   * [[people:​piorek:​start]]   * [[people:​piorek:​start]]
-  * [[people:attero:start]] +  * [[people:drozdziak1:start]] 
-  * [[people:​czesiek:​start]]+ 
 +Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl.
  
 ==== Dane stowarzyszenia do faktur ==== ==== Dane stowarzyszenia do faktur ====
  
-Stowarzyszenie "​Warszawski Hackerspace"​+Faktury wysyłamy na faktury at hackerspace kropka pe el.
  
 <​code>​ <​code>​
 +Stowarzyszenie "​Warszawski Hackerspace"​
 ul. Wolność 2A ul. Wolność 2A
 01-018 Warszawa ​ 01-018 Warszawa ​
 NIP: 5252540655 NIP: 5252540655
 +
 +KRS: 0000424347
 +REGON: 146180894
 </​code>​ </​code>​
  
Line 31: Line 38:
 ==== Deklaracja członkowska ==== ==== Deklaracja członkowska ====
 {{::​hswaw-deklaracja-czlonkowska-2016.pdf|}} {{::​hswaw-deklaracja-czlonkowska-2016.pdf|}}
 +
 +==== Statut ====
 +[[https://​hackerspace.pl/​~enleth/​statut_warszawski_hackerspace-v1.3.pdf|Wersja 1.3 z 2017-01-10]]
freemasonry.1511778809.txt.gz · Last modified: 2017/11/27 10:33 by ar