Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
freemasonry [2019/09/24 12:41]
q3k [Dane stowarzyszenia do faktur]
freemasonry [2020/03/27 11:52] (current)
qrde [Dane stowarzyszenia do faktur]
Line 6: Line 6:
   * [[people:​implr:​start]] - skarbnik   * [[people:​implr:​start]] - skarbnik
   * [[people:​ar:​start]] - sekretarz   * [[people:​ar:​start]] - sekretarz
-  * [[people:vuko:start]] - członek+  * [[people:enki:start]] - członek
   * [[people:​informatic:​start]] - członek   * [[people:​informatic:​start]] - członek
-  * [[people:lquawl:start]] - członek+  * [[people:dfgg:start]] - członek
  
 Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl. Zarząd dostępny jest pod adresem email zarzad@hackerspace.pl.
Line 14: Line 14:
 Członkami komisji rewizyjnej są: Członkami komisji rewizyjnej są:
  
-  * [[people:enki:start]] +  * [[people:chaota:start]] 
-  * [[people:xirdal:start]]+  * [[people:cfk:start]]
   * [[people:​piorek:​start]]   * [[people:​piorek:​start]]
-  * [[people:nuke:start]]+  * [[people:drozdziak1:start]]
  
 Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl. Komisja rewizyjna dostępna jest pod adresem email rewizja@hackerspace.pl.
  
 ==== Dane stowarzyszenia do faktur ==== ==== Dane stowarzyszenia do faktur ====
 +
 +Faktury wysyłamy na faktury at hackerspace kropka pe el.
  
 <​code>​ <​code>​
Line 28: Line 30:
 01-018 Warszawa ​ 01-018 Warszawa ​
 NIP: 5252540655 NIP: 5252540655
 +
 +KRS: 0000424347
 +REGON: 146180894
 </​code>​ </​code>​
  
freemasonry.1569328879.txt.gz · Last modified: 2019/09/24 12:41 by q3k