User Tools

Site Tools


howto:vukokonektory

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

howto:vukokonektory [2020/02/12 18:06]
q3k created
howto:vukokonektory [2020/02/12 19:22] (current)
q3k
Line 1: Line 1:
 ======= Jednolity system zasilania DC ('vukokonektory') ====== ======= Jednolity system zasilania DC ('vukokonektory') ======
 +
 +{{ :howto:vukokonektory.svg |}}
 +
 Celem wprowadzenia systemu jest ujednolicenie złącz zasilających DC w hackerspejsie. Wybór padł na [[https://en.wikipedia.org/wiki/Tamiya_connector|złącza Tamiya]]. Są one spolaryzowane, kierunkowe (dwie płcie) oraz można je kupić tanio w dużych ilościach. Celem wprowadzenia systemu jest ujednolicenie złącz zasilających DC w hackerspejsie. Wybór padł na [[https://en.wikipedia.org/wiki/Tamiya_connector|złącza Tamiya]]. Są one spolaryzowane, kierunkowe (dwie płcie) oraz można je kupić tanio w dużych ilościach.
  
howto/vukokonektory.1581530811.txt.gz · Last modified: 2020/02/12 18:06 by q3k