Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hype:learning_resources [2018/08/05 10:37]
maciejalek [E.20 Chemia analityczna]
hype:learning_resources [2019/06/30 16:33] (current)
d3s Dodane Linux, C, C++
Line 66: Line 66:
  
 ======K Programowanie ====== ======K Programowanie ======
 +=====K.3 Systemy operacyjne. Programowanie współbieżne =====
 +====K.31 Systemy operacyjne (Windows, Linux, Unix, Leopard, Lion, Novell, NetWare) ====
 +=== Linux ===
 +  * **Jak działa Linux - Podręcznik administratora** //Brian Ward//, Wprowadzenie w działanie systemów operacyjnych opartych o jądro Linux, od samej podszewki. Uczy budowy systemu od initu, do userspace'​u
 =====K.4 Inżynieria oprogramowania. Języki programowania ===== =====K.4 Inżynieria oprogramowania. Języki programowania =====
 ====K.42 Języki programowania proceduralne,​ obiektowe (Pascal, C, C++, C#, Objective C, Modula 2, Java, Python) ==== ====K.42 Języki programowania proceduralne,​ obiektowe (Pascal, C, C++, C#, Objective C, Modula 2, Java, Python) ====
Line 74: Line 78:
   * [[http://​www.adahome.com/​Tutorials/​Lovelace/​lovelace.htm]] Dotyczy starego standardu, ale za to po każdym rozdziale jest quiz czy dobrze przyswoiłeś treść.   * [[http://​www.adahome.com/​Tutorials/​Lovelace/​lovelace.htm]] Dotyczy starego standardu, ale za to po każdym rozdziale jest quiz czy dobrze przyswoiłeś treść.
   *   ​[[http://​www.adaic.org/​ada-resources/​]] Różnej maści zasoby, które mogą się przydac na start   *   ​[[http://​www.adaic.org/​ada-resources/​]] Różnej maści zasoby, które mogą się przydac na start
 +=== C ===
 +  * **The C Programming Language** //Dennis Ritchie, Brian Kernighan//,​ Absolutne podstawy języka C i podstawowych bibliotek. Świetnie nadaje się do szybkiego przypomnienia działania danej funkcji
 +=== C++ ===
 +  * **Jumping into C++** //Alex Allain//, Wprowadzenie do języka C++, trzymając użytkownika za rączkę. Masa ćwiczeń i przykładów
 ====K.43 Języki programowania funkcyjne (Lisp, Scheme, SML, Haskell, F#, OCaml) ==== ====K.43 Języki programowania funkcyjne (Lisp, Scheme, SML, Haskell, F#, OCaml) ====
 === Common Lisp === === Common Lisp ===
hype/learning_resources.txt · Last modified: 2019/06/30 16:33 by d3s