Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hype:skill-sharing [2018/07/04 09:14]
informatic
hype:skill-sharing [2018/07/04 09:14] (current)
informatic Notatka o [[user>...]]
Line 18: Line 18:
   * **puste** - żadna z powyższych - informacyjne - zgłoś się jak czegoś potrzebujesz   * **puste** - żadna z powyższych - informacyjne - zgłoś się jak czegoś potrzebujesz
  
-Składnia nick (ocena umiejętności) <​role>​+Składnianick (ocena umiejętności) <​role>​ 
 Przykład dla HSUSera: Przykład dla HSUSera:
  
-HSUSer (###) <n,m>+  [[user>HSUSer]] (###) <n,m>
  
 oznacza - HSUser jest mistruniem w kategorii przypisanej,​ chce uczyć lub być mentorem dla nowych w tej kategorii oznacza - HSUser jest mistruniem w kategorii przypisanej,​ chce uczyć lub być mentorem dla nowych w tej kategorii
hype/skill-sharing.txt · Last modified: 2018/07/04 09:14 by informatic