Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

infra:rooms:av [2020/02/12 18:17] (current)
q3k created
Line 1: Line 1:
 +====== AV (Audio/​Video) ======
  
 +System audiowizualny,​ spięty z [[projects:​spejsiot]].
 +
 +**Current status:** https://​pad.inf.re/​p/​hswaw-media
 +
 +**tl;dr** działa, use https://​iot.waw.hackerspace.pl/,​ kabel HDMI / mediabox powinien gdzieś wisieć przy lewym słupie. Docelowo na mediaboxie będzie przycisk do odpalania projektora / opuszczania ekranu.
 +
 +
 +===== HDMI Matrix =====
 +
 +{{template>:​template:​project
 + | name=Spejsiot HDMI Matrix
 + | status=active
 + | founder=[[user>​informatic]]
 + | repo=[[code>​informatic/​spejsiot-hdmimatrix]]
 +}}
 +
 +**tl;dr** reimplementujemy soft z "​MCU"​ w HDMI Matrixie na ESP8266, bo cała logika high-speed jest wykonywana na oddzielnym układzie kontrolowanym po I2C. (EP9442) W tym momencie mamy tylko bardzo wyelaborowany switch HDMI (bez HDCP), ale z możliwością zdalnej zmiany EDID.
 +
 +  * I2C z EPF025A wychodzi na R140 i R141
 +
 +**2018/​11/​12 status:** HDMI matrix działa, dostępny w interfejsie ​
 +
 +===== Known issues =====
 +  * <​del>​RX* czasami nie wstaje gdy ma podłączony nadajnik przy uruchomieniu?</​del>​
 +    * ha ha beka, trzeba dwa razy wykonać init pod rząd i działa...
 +  * <​del>​TX1 nie działa?</​del>​
 +  * <​del>​Brak pełnego softu</​del>​
 +  * <​del>​Brak HDCP</​del>​
 +  * <​del>​Brak/​nieprzetestowane audio capture</​del>​
 +  * Brak CEC
 +  * Brak odczytywania EDID z TX*
 +  * Nieprzetestowane DVI source
infra/rooms/av.txt · Last modified: 2020/02/12 18:17 by q3k