Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

infra:rooms:camera [2020/02/12 18:55] (current)
q3k created
Line 1: Line 1:
 +===== Camera =====
 +
 +  * Galeria: [[http://​camera.waw.hackerspace.pl/​]]
 +    * Czasem trzeba poczekać kilkanaście minut na synchronizację. Użyj FTP, jeżeli zależy Ci na czasie. ​  
 +  * Storage (również NFS): wieloryb.waw.hackerspace.pl:/​storage/​media
 +  * Przy włączonym aparacie:
 +    * SSH: transcend.waw.hackerspace.pl
 +    * FTP: [[ftp://​transcend.waw.hackerspace.pl]]
 +
 +[[projects:​transcend-wifi-sd|Pohakowana karta SD z Linuxem]], oneliner zrzucający zdjęcia po FTP i [[https://​github.com/​saimn/​sigal]] na wielorybie generuje galerię (przy pomocy inotifywait).
 +
 +
  
infra/rooms/camera.txt · Last modified: 2020/02/12 18:55 by q3k