Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
infra:rooms:electronics [2020/02/12 17:53]
q3k created
infra:rooms:electronics [2020/02/12 17:53]
q3k
Line 1: Line 1:
-~~NOTOC~~ +====== Laboratorium elektroniczne ======
-Witamy na Wiki Warszawskiego Hackerspace.+
  
-Część publiczna jest dostępna dla wszystkich. Dostęp do pozostałej części wiki jest ograniczony do członków Hackerspace. Osoby nowe, zainteresowane przyłączeniem się lub chcące nas odwiedzić powinny zacząć od lektury pierwszych trzech sekcji: [[about|Kim jesteśmy]],​ [[jak-dolaczyc|zasady wizyt i członkostwa]] oraz [[faq|najczęściej zadawane pytania]].+Strona ta opisuje stan i zasady korzystania z naszych zbiorów sprzętu/​elementów/​modułów elektronicznych.
  
-===== Publiczne ===== 
  
-  * [[about]] - Czym jest Hackerspace?​ +==== Zasady ​====
-    * [[faq]] - Pytasz - my odpowiadamy. +
-    * [[jak-dolaczyc]] - Zasady ​obejmujące gości odwiedzających HS oraz rejestracja nowych członków. +
-    * [[finanse]] - Numery kont, zasady dotyczące składek i darowizn. +
-    * [[jak-trafic|jak trafić]] - Gdzie znajduje się Hackerspace - fotostory +
-  * [[projects]] - Prowadzone prace, propozycje nowych działań oraz archiwum projektów. +
-  * [[space]] - Nasze miejsce. +
-    * [[space:​rules]] - Zasady obowiązujące członków (projekt v alfa 0.003) +
-    * [[projects:​minitalks]] - Otwarte Średniocykliczne Talki Okołohakerskie +
-    * [[space:​remont]] +
-    * [[space:​budynek]] +
-  * [[hype]] - Hacker Yellow PagEs (płytki, części, usługi itp.) przydatne dla hakera +
-    * [[hype:​learning_resources]] - pokatalogowane materiały do nauki +
-  * [[infra]] - Infrastruktura wewnątrzspejsowa,​ usługi, maszyny, IaaS, SSO +
-  * [[pressroom]] - Inni o nas. +
-  * [[bofh]] - Info o osobach, które wzięły na siebie cieżar zarządzania różnymi częściami HS. +
-  * [[freemasonry]] - Zarząd i komisja rewizyjna, Statut Stowarzyszenia,​ papierkologia. +
-  * [[https://​internet.hackerspace.pl/​|isp]] - Działalność jako ISP, kontakt, numer RPT.+
  
-===== Dla członków ​=====+**UWAGA!** Niektóre elementy/​sprzęty są własnością konkretnych ​członków, mogą je obowiązywać inne zasady.
  
-  ​[[members:wyprawka]] - Dopiero zacząłeś i nie wiesz co robić? Zacznij od tej strony. +**Zasady korzystania ze sprzętu do lutowania:** 
-  * [[people]] - Info o członkach HS, kontakty. +  * Traktuj każdą lutownicę jakby była gorąca \\ 
-  * [[members:​inhype]] - INside Hacker Yellow PagEs - dostępne tylko dla członków +  * Nigdy nie kieruj lutownicy na coś czego nie chcesz przylutować \\ 
-  * [[members:​space]] - Nasze miejsce. +  * Bądź świadom swojego pola lutowniczego i tego co znajduje się wokół niego \\ 
-    [[members:​space:​dostęp]] - otwieranie i zamykanie spejsu (w tym obsługa alarmu) +  * WYŁĄCZ LUTOWNICĘ po pracy \\ 
-    [[members:​space:czwartki]] - Otwarte czwartki +  * Posprzątaj po sobie \\ 
-    [[members:​space:​partsdb]] - Organizacja zakupów ​części +  Odkup materiały lutownicze jeżeli zaczyna ich brakować \\ 
-  [[members:votes]] - Głosowania ​decyzje+ 
-  * [[members:​archiwum]] - Stare oraz nieużywane już strony zachowane dla potomności+**Zasady korzystania z komponentów (układy scalone/​elementy pasywne):**  
-  * [[members:freemasonry]] - Wewnętrzne formalności stowarzyszenia+  Komponenty można od ręki brać i używać w swoich projektach, ale należy w miarę możliwości odkupić wykorzystane ​części ​(jeżeli w HS zaczyna ich brakować). \\ 
 +\\ 
 +**Zasady korzystania z modułów i devboardów:**  
 +  * Moduły elektroniczne ​devboardy należy używać wyłącznie na miejscu\\ 
 +  * Jeżeli pożyczasz moduł na dłużej (tj. chcesz go schować razem z projektem do swojego pudełka), musisz wpisać się na wyznaczoną listę. \\ 
 +  * Jeżeli chcesz włączyć jakiś moduł na stałe do swojego projektu, musisz go odkupić\\ 
 + 
 +\\ 
 +\\ 
 +===== Stan ===== 
 + 
 +==== Sprzęt ==== 
 +Sprzęt dostępny w naszym laboratorium:​ 
 +  * Lutownice 
 +  * Hot air 
 +  * Zasilacze laboratoryjne 
 +  * Oscyloskop 
 +  * Osprzęt produkcji PCB [[projects:pcb-etching]] 
 + 
 + 
 +==== Wishlist ==== 
 +Wpisz tu coś jeżeli uważasz, że brakuje tego w hackerspace. 
 +  * ...
infra/rooms/electronics.txt · Last modified: 2020/02/12 19:08 by emeryth