Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

infra:sso [2020/02/12 17:14]
q3k created
infra:sso [2020/02/12 18:55] (current)
q3k
Line 8: Line 8:
  
 Technicznie jest to zaimplementowane na LDAPie/​Kerberosie/​Oauthie. Nie chcesz wiedzieć, jak to działa. Jeśli uważasz inaczej, porozmawiaj z [[people:​q3k:​start]] albo [[people:​implr:​start]]. Technicznie jest to zaimplementowane na LDAPie/​Kerberosie/​Oauthie. Nie chcesz wiedzieć, jak to działa. Jeśli uważasz inaczej, porozmawiaj z [[people:​q3k:​start]] albo [[people:​implr:​start]].
 +
 +Stan składek dostępny jest w [[https://​kasownik.hackerspace.pl|kasowniku]].
  
 Nie nazywaj tego '​LDAPem'​. Nie nazywaj tego '​LDAPem'​.
Line 18: Line 20:
  
 Under the hood this uses LDAP/​Kerberos/​Oauth. You really don't want to know how it works. If you think otherwise, talk to [[people:​q3k:​start]] or [[people:​implr:​start]]. Under the hood this uses LDAP/​Kerberos/​Oauth. You really don't want to know how it works. If you think otherwise, talk to [[people:​q3k:​start]] or [[people:​implr:​start]].
 +
 +Your membership status is managed via [[https://​kasownik.hackerspace.pl|kasownik]].
  
 Don't call it 'an LDAP'. Don't call it 'an LDAP'.
infra/sso.txt · Last modified: 2020/02/12 18:55 by q3k