Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
infra:tools:bridgeport [2021/01/10 14:22]
radex
infra:tools:bridgeport [2021/05/14 20:23] (current)
radex
Line 95: Line 95:
       * [M8x1.0 plug]       * [M8x1.0 plug]
  
 +====== Quick change tooling =====
  
 +Tools use an Erickson QuickChange 30 (a.k.a. QC30) mount, which is a modified DIN 2080/NMTB 30 taper.
 +
 +Alas, it's near-impossible to buy used/cheap chinese QC30 tooling. There are [[https://​www.hobby-machinist.com/​threads/​erickson-quick-change-30-tooling-and-sources-resource.43018/​|very few]] manufacturers of QC30 tool holders and the only reasonable option for us is [[http://​www.zmkolno.pl|ZM Kolno (BISON)]].
 +
 +**Here are compatible tool holders we have:**
 +
 +  * Boring bar holder
 +  * Morse taper 2 holder
 +  * 3x DA 200 collet holder (a.k.a. Erickson DA 200 / DA 20 / DK 20), analogous to ER16 (max 10mm tools) -- no collets
 +  * 2x DA 180 (DA18/​DK18),​ analogous to ER32 (max 20mm tools) -- no collets yet
 +
 +**Incompatible holders we have:**
 +
 +  * ER16 holder (modified DIN2080, which does not correctly fit either standard or QC30 spindle)
 +  * D18 holder (same)
 +  * Unknown DIN2080 holder (with some unknown large collet)
 +
 +
 +**What we need to buy**
 +
 +  - Holder na uchwyt wiertarski J6 (0642 153 549 459), ewentualnie J33 (0642 153 549 446) + uchwyt wiertarski 1-16mm od JANGO (trzeba zadzwonić i zapytać o cenę)… Warto też zapytać ZM Kolno czy zrobią holder ISO 30 QC na D18, to wtedy nowy uchwyt wiertarski nie będzie potrzebny
 +  - Holder ER16 - 0642 176 168 618 - 180zł
 +  - Holder ER32 - 0642 176 168 710 - 185zł
 +  - Shell mill holder: 0642 173 309 246 - 223zł
 +  - Zestaw 5 tulejek DA, po jednej do każdego holdera który mamy. https://​sklep.fatpol.pl/​da-erickson - tu są najtaniej jakie znalazłem. Alternatywnie http://​santools.de/,​ wychodzi niewiele drożej. System DA jest gorszy pod każdym względem od ER (nie warto w niego inwestować jako główny system), ale posiadanie wielu tool holderów znacznie zwiększa ergonomię pracy, i możemy mieć ich 5 za niewiele więcej jak cena jednego nowego tool holdera ER.
 +
 +**Someday/​Maybe**
 +
 +typ 2190 - półfabrykat trzpienia, nie ma numerów pod QC30, ale możliwe, że sprzedadzą on request.
 +
 +Morse taper holders:
 +
 +   * 0642 116 798 127 - Mt2 - 143zł
 +   * 0642 116 798 130 - Mt3 - 143
 +
 +Weldon flat holders (sztywniejsze od ER, ale tylko jeden rozmiar):
 +   * 0642 176 218 220 - 10mm - 163
 +   * 0642 176 218 232 - 12mm - 163
 +   * 0642 176 218 258 - 20mm - 163
  
 ====== Manuals and Datasheets ====== ====== Manuals and Datasheets ======
Line 106: Line 146:
   - {{:​projects:​bridgeport:​tnc131service.pdf|Heidenhain TNC 131 Service Manual}}   - {{:​projects:​bridgeport:​tnc131service.pdf|Heidenhain TNC 131 Service Manual}}
   - {{:​projects:​bridgeport:​goodrive10_operation_manual_v1.3_.pdf|INVT Goodrive 10 VFD manual}}   - {{:​projects:​bridgeport:​goodrive10_operation_manual_v1.3_.pdf|INVT Goodrive 10 VFD manual}}
 +  - {{ :​infra:​tools:​qc-locknut-instructions.pdf |Locknut adjustment procedure}} 
 +  - {{:​infra:​tools:​qc30qcln_spindle_nut.jpg?​400|Locknut assembly}} 
 +  - {{:​infra:​tools:​erick_qc_procedure.jpg?​400|Grinding flanges to fit QC30}}
  
  
Line 117: Line 159:
   - Rebuild the coolant system, add mist nozzle   - Rebuild the coolant system, add mist nozzle
  
 +
 +====== Accessing Bridgeport controller computer ======
 +
 +Add your nc files for cutting to ~/​Desktop/​cnc-files/<​your-username>​. You can do it via SMB share:
 +
 +    smb://​bridgeport.waw.hackerspace.pl → cnc-files
 +
 +SSH:
 +
 +    ssh bridgeport@bridgeport.local
 +    ssh bridgeport@bridgeport.waw.hackerspace.pl # (same thing)
 +
 +You must manually copy your ssh public key to Bridgeport'​s `/​home/​bridgeport/​.ssh/​authorized_keys`.
 +
 +Bridgeport'​s LinuxCNC configuration is kept on https://​code.hackerspace.pl/​radex/​bridgeport/​ . If you update /​home/​bridgeport/​linuxcnc,​ be sure to commit and push your changes. Ask radex for access if needed.
  
 ====== RS232 link (legacy Heidehein 131 controller) ====== ====== RS232 link (legacy Heidehein 131 controller) ======
infra/tools/bridgeport.1610288560.txt.gz · Last modified: 2021/01/10 14:22 by radex