Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
infra:tools:lasercutter [2021/01/22 21:35]
radex
infra:tools:lasercutter [2021/03/22 20:24] (current)
karoldem
Line 185: Line 185:
   * <​del>​pingnąć bofhów od sieci, żeby się namyślili nad UDP oraz /24 i podpiąć sterowanie przez sieć</​del>​ podpięte instrukcja połączenia wyżej   * <​del>​pingnąć bofhów od sieci, żeby się namyślili nad UDP oraz /24 i podpiąć sterowanie przez sieć</​del>​ podpięte instrukcja połączenia wyżej
   * pneumatyka   * pneumatyka
-    * dorobić wejście z [[infra:​pneumatyka|ogólnospejsowego kompresora]],​ reduktor i zawór sterowany z kontrolera - próby enletha wypadły pomyślnie(?​),​ niech ktoś xD+    * <del>dorobić wejście z [[infra:​pneumatyka|ogólnospejsowego kompresora]],​ reduktor i zawór sterowany z kontrolera - próby enletha wypadły pomyślnie(?​),​ niech ktoś xD</​del>​
     * nadmuch na lustra     * nadmuch na lustra
   * lepszy celownik (na drukarce 3d zamiast giętej pleksy)   * lepszy celownik (na drukarce 3d zamiast giętej pleksy)
infra/tools/lasercutter.txt · Last modified: 2021/03/22 20:24 by karoldem