Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
infra:tools:lasercutter [2021/01/22 21:35]
radex
infra:tools:lasercutter [2021/03/22 20:24]
karoldem
Line 185: Line 185:
   * <​del>​pingnąć bofhów od sieci, żeby się namyślili nad UDP oraz /24 i podpiąć sterowanie przez sieć</​del>​ podpięte instrukcja połączenia wyżej   * <​del>​pingnąć bofhów od sieci, żeby się namyślili nad UDP oraz /24 i podpiąć sterowanie przez sieć</​del>​ podpięte instrukcja połączenia wyżej
   * pneumatyka   * pneumatyka
-    * dorobić wejście z [[infra:​pneumatyka|ogólnospejsowego kompresora]],​ reduktor i zawór sterowany z kontrolera - próby enletha wypadły pomyślnie(?​),​ niech ktoś xD+    * <del>dorobić wejście z [[infra:​pneumatyka|ogólnospejsowego kompresora]],​ reduktor i zawór sterowany z kontrolera - próby enletha wypadły pomyślnie(?​),​ niech ktoś xD</​del>​
     * nadmuch na lustra     * nadmuch na lustra
   * lepszy celownik (na drukarce 3d zamiast giętej pleksy)   * lepszy celownik (na drukarce 3d zamiast giętej pleksy)
infra/tools/lasercutter.txt · Last modified: 2021/05/26 14:35 by nietaki