Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
infra:zamek [2020/02/12 21:49]
vuko [Schematy]
infra:zamek [2020/02/12 21:54] (current)
vuko
Line 8: Line 8:
 ====== Zamek wewnętrzny ====== ====== Zamek wewnętrzny ======
  
- +==== Soft ==== 
-Zamek jest under construction. Cały kod znajduje się na githubie: ​[[https://​code.hackerspace.pl/​doorman/​]]. W katalogu admin znajduje się aplikacja w pythonie 2 :!: pozwalająca na zarządzanie zamkiem. ​Pierwotny interfejs po USB został zastąpiony przez +[[https://​code.hackerspace.pl/​doorman/​]]. W katalogu admin znajduje się aplikacja w pythonie 2 :!: pozwalająca na zarządzanie zamkiem. ​Obecna wersja pozwala na podłączenie ​przez TCP z sieci wewnętrznej.
  
  
infra/zamek.txt · Last modified: 2020/02/12 21:54 by vuko