Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
irc-rules [2013/08/01 22:30]
enki removed
irc-rules [2014/04/02 06:57] (current)
Line 3: Line 3:
 Reguły kanału nie muszą być przestrzegane co do litery - ważne, aby uchował się ich przekaz. Reguły kanału nie muszą być przestrzegane co do litery - ważne, aby uchował się ich przekaz.
  
-  * Operatorzy kanału to [[people:​Diabelko:​start]],​ [[people:​tomek:​start|tkd]],​ [[people:​q3k:​start]],​ i [[people:​qdot:​start]]. Zostali wbrani bo się zgłosili i bo są całkiem nieźli w tym, co robią.+  * Operatorzy kanału to [[people:​Diabelko:start]], [[people:​enki:start]], [[people:​tomek:​start|tkd]],​ [[people:​q3k:​start]],​ i [[people:​qdot:​start]]. Zostali wbrani bo się zgłosili i bo są całkiem nieźli w tym, co robią.
   * Reguły zostały napisane aby podtrzymywać ducha zasadzie "​don'​t be a dick". Jest to główny etos naszej społeczności i jakiekolwiek niejasności są sprowadzane do odniesienia się do tej zasady.   * Reguły zostały napisane aby podtrzymywać ducha zasadzie "​don'​t be a dick". Jest to główny etos naszej społeczności i jakiekolwiek niejasności są sprowadzane do odniesienia się do tej zasady.
   * Operatorzy starają się zapewnić jak najrozsądniejsze warunki merytorycznej dyskusji na kanale. Rozmowy nie na temat są dozwolone, ale ustępują w stopniu ważności dyskusjom organizacyjno-projektowym.   * Operatorzy starają się zapewnić jak najrozsądniejsze warunki merytorycznej dyskusji na kanale. Rozmowy nie na temat są dozwolone, ale ustępują w stopniu ważności dyskusjom organizacyjno-projektowym.
Line 22: Line 22:
   * Bycie chamem bez powodu i prowokacji, seksizm.   * Bycie chamem bez powodu i prowokacji, seksizm.
   * Postowanie linków NSFW bez uprzedniego ich oznaczenia.   * Postowanie linków NSFW bez uprzedniego ich oznaczenia.
-  * Pisanie dziwnym stylem - ALL CAPS, 13375p34k, etc.+  * Pisanie dziwnym stylem - ALL CAPS, 13375p34k, 
 +    * bardzo 
 +    * krótkie 
 +    * linijki 
 +    * etc.
  
  
irc-rules.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)