Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
isp [2019/07/09 11:00]
q3k removed
— (current)
Line 1: Line 1:
-Stowarzysznie "​Warszawski Hackerspace"​ (KRS 0000424347) zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKE pod numerem 12216 oraz w RIPE jako LIR ORG-SH103-RIPE. Operuje systemem AS204880 (HSWAW-BGPWTF) oraz blokami adresów 185.236.240.0/​22 i 2a0d:​eb00::/​29. 
  
-Wszelkie zapytania związane z działalnością telekomunikacyjną prosimy kierować pod adres email noc [at] hackerspace.pl. 
- 
-Informacje techniczne są dostępne pod dedykowaną stroną [[https://​bgp.wtf|bgp.wtf]].