Site Tools


This is an old revision of the document!


Stowarzysznie “Warszawski Hackerspace” (KRS 0000424347) zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKE pod numerem 12216.

Wszelkie zapytania związane z działalnością telekomunikacyjną prosimy kierować pod adres email noc [at] hackerspace.pl.

Informacje techniczne są dostępne pod dedykowaną stroną bgp.wtf.

isp.1521384616.txt.gz · Last modified: 2018/03/18 14:50 by q3k