Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
isp [2018/03/18 14:50]
q3k created
— (current)
Line 1: Line 1:
-Stowarzysznie "​Warszawski Hackerspace"​ (KRS 0000424347) zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKE pod numerem 12216. 
  
-Wszelkie zapytania związane z działalnością telekomunikacyjną prosimy kierować pod adres email noc [at] hackerspace.pl. 
- 
-Informacje techniczne są dostępne pod dedykowaną stroną [[https://​bgp.wtf|bgp.wtf]]. 
isp.1521384616.txt.gz · Last modified: 2018/03/18 14:50 by q3k