Site Tools


This is an old revision of the document!


Stowarzysznie “Warszawski Hackerspace” (KRS 0000424347) zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKE pod numerem 12216 oraz w RIPE jako LIR ORG-SH103-RIPE. Operuje systemem AS204880 (HSWAW-BGPWTF) oraz blokami adresów 185.236.240.0/22 i 2a0d:eb00::/29.

Wszelkie zapytania związane z działalnością telekomunikacyjną prosimy kierować pod adres email noc [at] hackerspace.pl.

Informacje techniczne są dostępne pod dedykowaną stroną bgp.wtf.

isp.1521384788.txt.gz · Last modified: 2018/03/18 14:53 by q3k