Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

isp [2018/03/18 14:50]
q3k created
isp [2018/03/18 14:53] (current)
q3k
Line 1: Line 1:
-Stowarzysznie "​Warszawski Hackerspace"​ (KRS 0000424347) zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKE pod numerem 12216.+Stowarzysznie "​Warszawski Hackerspace"​ (KRS 0000424347) zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKE pod numerem 12216 oraz w RIPE jako LIR ORG-SH103-RIPE. Operuje systemem AS204880 (HSWAW-BGPWTF) oraz blokami adresów 185.236.240.0/​22 i 2a0d:​eb00::/​29.
  
 Wszelkie zapytania związane z działalnością telekomunikacyjną prosimy kierować pod adres email noc [at] hackerspace.pl. Wszelkie zapytania związane z działalnością telekomunikacyjną prosimy kierować pod adres email noc [at] hackerspace.pl.
  
 Informacje techniczne są dostępne pod dedykowaną stroną [[https://​bgp.wtf|bgp.wtf]]. Informacje techniczne są dostępne pod dedykowaną stroną [[https://​bgp.wtf|bgp.wtf]].
isp.txt · Last modified: 2018/03/18 14:53 by q3k