Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jak-dolaczyc [2016/12/01 17:23]
vuko
jak-dolaczyc [2018/05/10 16:28]
mpts [Chcę przyjść i popatrzeć] fix a typi
Line 1: Line 1:
 ====== Chcę przyjść i popatrzeć ====== ====== Chcę przyjść i popatrzeć ======
  
-Nie trzeba byc członkiem, żeby przyjśdo spejsu. Mamy otwarte spotkania co czwartek o osiemnastej. Drzwi do hackerspaceu są wtedy otwarte i każdy może przyjść się rozejrzeć, pogadać. Niestety, często jest wtedy tłok i trudno faktycznie nad czymś pracować - jest to bardziej dzień towarzyski niż czystomerytoryczny ​;).+Nie trzeba byc członkiem, żeby przyjść do spejsu. Mamy otwarte spotkania co czwartek o osiemnastej. Drzwi do hackerspaceu są wtedy otwarte i każdy może przyjść się rozejrzeć, pogadać. Niestety, często jest wtedy tłok i trudno faktycznie nad czymś pracować - jest to bardziej dzień towarzyski niż czysto merytoryczny ​;).
  
 Inną możliwością jest odwiedzenie spejsu w inne dni tygodnia - wtedy masz możliwość faktycznego korzystania z narzędzi oraz spokojnej pracy. Jednak, w dni poza czwartkiem drzwi do spejsu są zamknięte na [[projects:​zamek]],​ więc należy umówić się z jakimś członkiem, żeby Cię wpuścił i wziął za Ciebie odpowiedzialność. Inną możliwością jest odwiedzenie spejsu w inne dni tygodnia - wtedy masz możliwość faktycznego korzystania z narzędzi oraz spokojnej pracy. Jednak, w dni poza czwartkiem drzwi do spejsu są zamknięte na [[projects:​zamek]],​ więc należy umówić się z jakimś członkiem, żeby Cię wpuścił i wziął za Ciebie odpowiedzialność.
  
-Warto zapisać się także na listy mejlingowe i poprzebywać na naszym kanale IRC. Możesz nas dzięki temu bliżej poznać oraz pozadawać pytania ​odnosnie ​spejsu i nie tylko. Nie gryziemy!+Warto zapisać się także na [[https://​lists.hackerspace.pl/​|listy mejlingowe]] i poprzebywać na naszym kanale IRC. Możesz nas dzięki temu bliżej poznać oraz pozadawać pytania ​odnośnie ​spejsu i nie tylko. Nie gryziemy!
  
 ====== Chcę dołączyć do inicjatywy ====== ====== Chcę dołączyć do inicjatywy ======
jak-dolaczyc.txt · Last modified: 2018/05/10 16:28 by mpts