Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jak-dolaczyc [2015/11/10 19:30]
informatic
jak-dolaczyc [2018/05/10 16:28] (current)
mpts [Chcę przyjść i popatrzeć] fix a typi
Line 1: Line 1:
 ====== Chcę przyjść i popatrzeć ====== ====== Chcę przyjść i popatrzeć ======
  
-Nie trzeba byc członkiem, żeby przyjśdo spejsu. Mamy otwarte spotkania co czwartek o osiemnastej. Drzwi do hackerspaceu są wtedy otwarte i każdy może przyjść się rozejrzeć, pogadać. Niestety, często jest wtedy tłok i trudno faktycznie nad czymś pracować - jest to bardziej dzień towarzyski niż czystomerytoryczny ​;).+Nie trzeba byc członkiem, żeby przyjść do spejsu. Mamy otwarte spotkania co czwartek o osiemnastej. Drzwi do hackerspaceu są wtedy otwarte i każdy może przyjść się rozejrzeć, pogadać. Niestety, często jest wtedy tłok i trudno faktycznie nad czymś pracować - jest to bardziej dzień towarzyski niż czysto merytoryczny ​;).
  
 Inną możliwością jest odwiedzenie spejsu w inne dni tygodnia - wtedy masz możliwość faktycznego korzystania z narzędzi oraz spokojnej pracy. Jednak, w dni poza czwartkiem drzwi do spejsu są zamknięte na [[projects:​zamek]],​ więc należy umówić się z jakimś członkiem, żeby Cię wpuścił i wziął za Ciebie odpowiedzialność. Inną możliwością jest odwiedzenie spejsu w inne dni tygodnia - wtedy masz możliwość faktycznego korzystania z narzędzi oraz spokojnej pracy. Jednak, w dni poza czwartkiem drzwi do spejsu są zamknięte na [[projects:​zamek]],​ więc należy umówić się z jakimś członkiem, żeby Cię wpuścił i wziął za Ciebie odpowiedzialność.
  
-Warto zapisać się także na listy mejlingowe i poprzebywać na naszym kanale IRC. Możesz nas dzięki temu bliżej poznać oraz pozadawać pytania ​odnosnie ​spejsu i nie tylko. Nie gryziemy!+Warto zapisać się także na [[https://​lists.hackerspace.pl/​|listy mejlingowe]] i poprzebywać na naszym kanale IRC. Możesz nas dzięki temu bliżej poznać oraz pozadawać pytania ​odnośnie ​spejsu i nie tylko. Nie gryziemy!
  
 ====== Chcę dołączyć do inicjatywy ====== ====== Chcę dołączyć do inicjatywy ======
Line 11: Line 11:
 Super! Wymagane będą dwie rzeczy: Super! Wymagane będą dwie rzeczy:
  
-  - Wypełnienie [[https://​wiki.hackerspace.pl/​_media/​czlonek_zwyczajny_v1.0.pdf|deklaracji członkowskiej]] i dostarczenie jej komuś z [[freemasonry|oficjałów]],​ na przykład w czwartek. Deklaracje znajdują się w Hackerspacie na pokrytych tuszem martwych drzewach.+  - Wypełnienie [[https://​wiki.hackerspace.pl/​_media/​hswaw-deklaracja-czlonkowska-2016.pdf|deklaracji członkowskiej]] i dostarczenie jej komuś z [[freemasonry|oficjałów]],​ na przykład w czwartek. Deklaracje znajdują się w Hackerspacie na pokrytych tuszem martwych drzewach.
   - Poproszenie [[bofh|jakiegoś BOFHa]] o konto na LDAPie, co pozwoli Ci uzyskać dostęp do wiki oraz innych [[services|usług]]. -- dzięki temu będziesz mógł przedstawić się wszystkim (poprzez swoją stronę) oraz mieć dostęp do wszystkich naszych zasobów. Na wiki znajdują się m.in informacje o poprzednich spotkaniach,​ agendy przyszłych,​ listy obecności, opisy projektów itd.   - Poproszenie [[bofh|jakiegoś BOFHa]] o konto na LDAPie, co pozwoli Ci uzyskać dostęp do wiki oraz innych [[services|usług]]. -- dzięki temu będziesz mógł przedstawić się wszystkim (poprzez swoją stronę) oraz mieć dostęp do wszystkich naszych zasobów. Na wiki znajdują się m.in informacje o poprzednich spotkaniach,​ agendy przyszłych,​ listy obecności, opisy projektów itd.
  
 Dzięki wsparciu nas poprzez uiszczanie miesięcznej składki członkowskiej w wysokości **50 lub 100zł** ([[finanse|więcej informacji]]),​ pomagasz utrzymywać i rozwijać naszą przestrzeń,​ i za to otrzymujesz w zamian dostęp do hackerspaceu i narzędzi 24/7/365. Dzięki wsparciu nas poprzez uiszczanie miesięcznej składki członkowskiej w wysokości **50 lub 100zł** ([[finanse|więcej informacji]]),​ pomagasz utrzymywać i rozwijać naszą przestrzeń,​ i za to otrzymujesz w zamian dostęp do hackerspaceu i narzędzi 24/7/365.
  
jak-dolaczyc.1447183803.txt.gz · Last modified: 2015/11/10 19:30 by informatic