Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jak-dolaczyc [2017/02/06 20:56]
vuko link do list
jak-dolaczyc [2020/03/24 13:04] (current)
q3k
Line 1: Line 1:
 ====== Chcę przyjść i popatrzeć ====== ====== Chcę przyjść i popatrzeć ======
  
-Nie trzeba byc członkiem, żeby przyjść do spejsu. Mamy otwarte spotkania co czwartek o osiemnastej. Drzwi do hackerspaceu są wtedy otwarte i każdy może przyjść się rozejrzeć, pogadać. Niestety, często jest wtedy tłok i trudno faktycznie nad czymś pracować - jest to bardziej dzień towarzyski niż czysto merytoryczny ;).+Nie trzeba byc członkiem, żeby przyjść do spejsu. ​<del>Mamy otwarte spotkania co czwartek o osiemnastej.</​del>​ //​wstrzymane na czas pandemii COVID-19// ​Drzwi do hackerspaceu są wtedy otwarte i każdy może przyjść się rozejrzeć, pogadać. Niestety, często jest wtedy tłok i trudno faktycznie nad czymś pracować - jest to bardziej dzień towarzyski niż czysto merytoryczny ;).
  
 Inną możliwością jest odwiedzenie spejsu w inne dni tygodnia - wtedy masz możliwość faktycznego korzystania z narzędzi oraz spokojnej pracy. Jednak, w dni poza czwartkiem drzwi do spejsu są zamknięte na [[projects:​zamek]],​ więc należy umówić się z jakimś członkiem, żeby Cię wpuścił i wziął za Ciebie odpowiedzialność. Inną możliwością jest odwiedzenie spejsu w inne dni tygodnia - wtedy masz możliwość faktycznego korzystania z narzędzi oraz spokojnej pracy. Jednak, w dni poza czwartkiem drzwi do spejsu są zamknięte na [[projects:​zamek]],​ więc należy umówić się z jakimś członkiem, żeby Cię wpuścił i wziął za Ciebie odpowiedzialność.
  
-Warto zapisać się także na [[https://​lists.hackerspace.pl/​|listy mejlingowe]] i po-przebywać na naszym kanale IRC. Możesz nas dzięki temu bliżej poznać oraz pozadawać pytania odnośnie spejsu i nie tylko. Nie gryziemy!+Warto zapisać się także na [[https://​lists.hackerspace.pl/​|listy mejlingowe]] i poprzebywać na naszym kanale IRC. Możesz nas dzięki temu bliżej poznać oraz pozadawać pytania odnośnie spejsu i nie tylko. Nie gryziemy!
  
 ====== Chcę dołączyć do inicjatywy ====== ====== Chcę dołączyć do inicjatywy ======
jak-dolaczyc.1486414617.txt.gz · Last modified: 2017/02/06 20:56 by vuko