Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jak-dolaczyc [2017/02/06 20:56]
vuko link do list
jak-dolaczyc [2018/05/10 16:28] (current)
mpts [Chcę przyjść i popatrzeć] fix a typi
Line 5: Line 5:
 Inną możliwością jest odwiedzenie spejsu w inne dni tygodnia - wtedy masz możliwość faktycznego korzystania z narzędzi oraz spokojnej pracy. Jednak, w dni poza czwartkiem drzwi do spejsu są zamknięte na [[projects:​zamek]],​ więc należy umówić się z jakimś członkiem, żeby Cię wpuścił i wziął za Ciebie odpowiedzialność. Inną możliwością jest odwiedzenie spejsu w inne dni tygodnia - wtedy masz możliwość faktycznego korzystania z narzędzi oraz spokojnej pracy. Jednak, w dni poza czwartkiem drzwi do spejsu są zamknięte na [[projects:​zamek]],​ więc należy umówić się z jakimś członkiem, żeby Cię wpuścił i wziął za Ciebie odpowiedzialność.
  
-Warto zapisać się także na [[https://​lists.hackerspace.pl/​|listy mejlingowe]] i po-przebywać na naszym kanale IRC. Możesz nas dzięki temu bliżej poznać oraz pozadawać pytania odnośnie spejsu i nie tylko. Nie gryziemy!+Warto zapisać się także na [[https://​lists.hackerspace.pl/​|listy mejlingowe]] i poprzebywać na naszym kanale IRC. Możesz nas dzięki temu bliżej poznać oraz pozadawać pytania odnośnie spejsu i nie tylko. Nie gryziemy!
  
 ====== Chcę dołączyć do inicjatywy ====== ====== Chcę dołączyć do inicjatywy ======
jak-dolaczyc.1486414617.txt.gz · Last modified: 2017/02/06 20:56 by vuko