Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jak-promowac [2017/06/21 06:31]
nuke
— (current)
Line 1: Line 1:
-Zastanawiasz się jak możesz pomóc w rozwoju Hackerspace,​ dobrze trafiłeś. Poniżej znajdziesz kilka rad. \\  
- 
-  * marketing wirusowy - po prostu rozmawiaj i polecaj komu się da 
-  * organizacja eventów - jak umiesz i masz pomysł, droga wolna. Nie umiesz kontaktuj się [[lista-pomocnych-event|z lista]] 
-  * .... 
  
jak-promowac.1498026664.txt.gz · Last modified: 2017/06/21 06:31 by nuke