Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pressroom [2014/04/02 06:57]
127.0.0.1 external edit
pressroom [2019/07/01 16:37]
d3s Usunięcie sekcji z Bar Level Up - Link przenosi do stron +18
Line 3: Line 3:
 Uwaga: Kolejność wrzucania - **najnowsze na górze**. Uwaga: Kolejność wrzucania - **najnowsze na górze**.
  
-=== Ryś mówi o cenzurze (bez HS ale tam) ===+=== Audycja w TOKFM ''​Hackerspace – dom kultury hakerskiej''​ ====
  
-[[http://​bi.gazeta.pl/​im/​9/​14976/​m14976699.mp3]]+2014-07-24 22:00
  
-=== Bar Level Up ===+[[http://​audycje.tokfm.pl/​audycja/​104|''​Hackerspace – dom kultury hakerskiej''​. Rozmawiają Michał Woźniak, Jarosław Górny i Patrycja Wanat]]
  
-Najwyraźniej się w nim spotykamy, dobrze wiedzieć ;).+=== Ryś mówi o cenzurze (bez HS ale tam===
  
-[[http://www.gamesdivision.info/inne/levelup/615]]+[[http://bi.gazeta.pl/im/9/14976/​m14976699.mp3]]
  
 === Aula #97 Drukujemy w 3d === === Aula #97 Drukujemy w 3d ===
pressroom.txt · Last modified: 2019/07/01 16:37 by d3s