Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pressroom [2014/04/02 06:57]
127.0.0.1 external edit
pressroom [2014/07/26 20:21] (current)
enki
Line 2: Line 2:
  
 Uwaga: Kolejność wrzucania - **najnowsze na górze**. Uwaga: Kolejność wrzucania - **najnowsze na górze**.
 +
 +=== Audycja w TOKFM ''​Hackerspace – dom kultury hakerskiej''​ ====
 +
 +2014-07-24 22:00
 +
 +[[http://​audycje.tokfm.pl/​audycja/​104|''​Hackerspace – dom kultury hakerskiej''​. Rozmawiają Michał Woźniak, Jarosław Górny i Patrycja Wanat]]
  
 === Ryś mówi o cenzurze (bez HS ale tam) === === Ryś mówi o cenzurze (bez HS ale tam) ===
pressroom.txt · Last modified: 2014/07/26 20:21 by enki