Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pressroom [2020/04/14 09:05]
enki
pressroom [2020/04/15 14:13] (current)
lepi
Line 6: Line 6:
 === Artykuły o przyłbicach (COVID-19) === === Artykuły o przyłbicach (COVID-19) ===
  
 +  * https://​blog.gft.com/​pl/​2020/​04/​09/​hakerzy-w-walce-z-covid-19/​
   * https://​wiadomosci.onet.pl/​tylko-w-onecie/​koronawirus-w-polsce-tak-powstaja-przylbice-dla-szpitali/​y778ns6 (sztancowanie powietrza)   * https://​wiadomosci.onet.pl/​tylko-w-onecie/​koronawirus-w-polsce-tak-powstaja-przylbice-dla-szpitali/​y778ns6 (sztancowanie powietrza)
   * https://​warszawa.wyborcza.pl/​warszawa/​7,​54420,​25828862,​przez-cala-dobe-za-darmo-prodkuja-przylbice-dla-szpitali.html?​disableRedirects=true   * https://​warszawa.wyborcza.pl/​warszawa/​7,​54420,​25828862,​przez-cala-dobe-za-darmo-prodkuja-przylbice-dla-szpitali.html?​disableRedirects=true
pressroom.txt · Last modified: 2020/04/15 14:13 by lepi