Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:artofops [2013/05/18 10:21]
chastell się dopisałem się
projects:artofops [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ==== The Art of Ops ==== ==== The Art of Ops ====
-Planowany cykl spotkań od sysadminów dla sysadminów (i nie tylko). Na początek, by ustalić czym jesteśmy w stanie się podzielić a czym jesteśmy zainteresowani,​ a potem może jakieś warsztaty lub prezentacje,​ w zależnośći od popytu i podaży+Planowany cykl spotkań od sysadminów dla sysadminów (i nie tylko). Na początek, by ustalić czym jesteśmy w stanie się podzielić a czym jesteśmy zainteresowani,​ a potem może jakieś warsztaty lub prezentacje,​ w zależności od popytu i podaży.
- +
-Najbliższe spotkanie: [[http://​blog.hackerspace.pl/​2013/​05/​17/​art-of-ops-spotkanie-dla-adminow/​|20 maja (poniedziałek) o 18:30]].+
  
 Jak na razie: Jak na razie:
 ^Kto ^Doświadczenie i zainteresowania ^Czym może się podzielić ^Czego chciałby się dowiedzieć ^ ^Kto ^Doświadczenie i zainteresowania ^Czym może się podzielić ^Czego chciałby się dowiedzieć ^
 | viq | Ogólne doświadczenie z linuxami i BSD; poczta, IM i komunikacja;​ centralne logowanie; zadządzanie konfiguracją | Zarządzanie systemami; centralne logowanie | Doświadczenia innych z logowaniem; zarządzanie konfiguracją | | viq | Ogólne doświadczenie z linuxami i BSD; poczta, IM i komunikacja;​ centralne logowanie; zadządzanie konfiguracją | Zarządzanie systemami; centralne logowanie | Doświadczenia innych z logowaniem; zarządzanie konfiguracją |
-| d3llf | linux sysadmin, sieci, storage, HA, kvm (wirtualizacja),​ ceremonie krypto, standardy konfiguracji | <- | programowanie ​|+| d3llf | linux sysadmin, sieci (routing, switching, 802.3, 802.11, analiza ruchu), storage, HA, kvm (wirtualizacja),​ ceremonie krypto, standardy konfiguracji, analiza ryzyka, ossim, ossec | <- | HA, wirtualizacja,​ automatyzacja zadań, rozproszone systemy przetwarzania (DFS, Paxos, CAP Theorem) ​|
 | chastell | niedzielny admin od siedmiu boleści | praktycznymi poradami z Ruby’ego (może przydatne do Chefa?) | jak konfigurować serwery żeby nie oszaleć, ale żeby też nie wyciągać armaty na wróble | | chastell | niedzielny admin od siedmiu boleści | praktycznymi poradami z Ruby’ego (może przydatne do Chefa?) | jak konfigurować serwery żeby nie oszaleć, ale żeby też nie wyciągać armaty na wróble |
projects/artofops.1368872467.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)