Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:artofops [2013/08/03 04:35]
d3llf
projects:artofops [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ==== The Art of Ops ==== ==== The Art of Ops ====
 Planowany cykl spotkań od sysadminów dla sysadminów (i nie tylko). Na początek, by ustalić czym jesteśmy w stanie się podzielić a czym jesteśmy zainteresowani,​ a potem może jakieś warsztaty lub prezentacje,​ w zależności od popytu i podaży. Planowany cykl spotkań od sysadminów dla sysadminów (i nie tylko). Na początek, by ustalić czym jesteśmy w stanie się podzielić a czym jesteśmy zainteresowani,​ a potem może jakieś warsztaty lub prezentacje,​ w zależności od popytu i podaży.
- 
-Najbliższe spotkanie: [[http://​blog.hackerspace.pl/​2013/​05/​17/​art-of-ops-spotkanie-dla-adminow/​|20 maja (poniedziałek) o 18:30]]. 
  
 Jak na razie: Jak na razie:
projects/artofops.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)