Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:asterisk [2016/12/31 01:45] (current)
informatic created
Line 1: Line 1:
 +====== Asterisk ======
  
 +  * statyczny SIP Phone na ścianie
 +  * budka?
 +  * wyjście na świat (FCN? chan_dongle?​)
 +  * usługi wewnętrzne?​
 +  * głosowa komunikacja międzyspejsowa?​
 +  * DECT (http://​www.ebay.com/​itm/​COM-ON-AIR-DECT-Karte-PCI-ComOnAir-Dosch-Amand-dedected-compatible-/​162090759678 + http://​dect.osmocom.org/​)
 +    * federowane DECTy międzyspejsowe?​ Brzmi jakby mogło być robialne...
projects/asterisk.txt · Last modified: 2016/12/31 01:45 by informatic