Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:astralstorm:rozliczenie_podatkowe_darowizny_wtf [2020/04/22 23:51]
astralstorm
projects:astralstorm:rozliczenie_podatkowe_darowizny_wtf [2020/04/22 23:57] (current)
astralstorm karwa nie można płacić podatków od wyników
Line 2: Line 2:
     * https://​www.lexlege.pl/​ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug/​art-7/​     * https://​www.lexlege.pl/​ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug/​art-7/​
     * Wn 310 -> Ma 760 - darowizna plastiku     * Wn 310 -> Ma 760 - darowizna plastiku
-    ​* Wn 760 -> Ma 871 - rozliczenie darowizny plastiku w grupie III +    * Ma 310 -> Wn 220-2 Którego pewnie nie płacimy, bo <4.9k PLN więc tego wpisu nie ma lub ma wartość 0.
-    ​* Ma 871 -> Wn 220-2 Którego pewnie nie płacimy, bo <4.9k PLN więc tego wpisu nie ma. Zamiast tego przeksięgowanie/​storno?​ nie wiem jakie.+
     * Wn 761 -> Ma 601 - wartość plastiku w przyłbicach     * Wn 761 -> Ma 601 - wartość plastiku w przyłbicach
     * Wn 601 -> Ma 761 - darowizna przyłbice po kosztach materiału     * Wn 601 -> Ma 761 - darowizna przyłbice po kosztach materiału
Line 13: Line 12:
     * podlegają zużyciu Ma 310 -> Wn 401-5 (FIN)     * podlegają zużyciu Ma 310 -> Wn 401-5 (FIN)
     * zużyte w roku przerzuca Ma 310 -> Wn 761 (koszt inny)     * zużyte w roku przerzuca Ma 310 -> Wn 761 (koszt inny)
-    * ponosi podatek od darowizny w grupie III Wn 760 -> Ma 871 +    * ponosi podatek od darowizny w grupie III Ma 601 -> Wn 220-2 lub Ma 601 -> Wn 871 (pewnie nie bo <4.9k PLN od nas, więc wartość 0, jeśli ponosi dochodzi jeszcze Wn 761)
-    * Następnie go płaci Ma 871 -> Wn 220-2 lub nie (pewnie nie bo <4.9k PLN od nas)  ​Zamiast tego przeksięgowanie/​storno?​ nie wiem jakie.+
     * niezużyte w roku przerzuca Ma 310 -> Wn 760 (przychód inny)     * niezużyte w roku przerzuca Ma 310 -> Wn 760 (przychód inny)
-    * od tego przychodu oblicza podatek dochodowy Ma 760 -> Wn 870+    * od tego przychodu oblicza podatek dochodowy Ma 310 -> Wn 870
     * i płaci ten podatek dochodowy Ma 870 -> Wn 220-2     * i płaci ten podatek dochodowy Ma 870 -> Wn 220-2
  
 To jest tylko szalona sugestia i nie wygląda zupełnie fajowo. Jak widać, bez papierów jest znacznie mniej papierów i mniej płacenia prawie niczego. To jest tylko szalona sugestia i nie wygląda zupełnie fajowo. Jak widać, bez papierów jest znacznie mniej papierów i mniej płacenia prawie niczego.
  
projects/astralstorm/rozliczenie_podatkowe_darowizny_wtf.txt · Last modified: 2020/04/22 23:57 by astralstorm